Třecí síla

Třecí síla určuje velikost vzájemného působení ploch těles, které se spolu dotýkají.

Vzájemné působení vyplývá ze skutečnosti, že žádná plocha není dokonale rovná a hladká.

Pohár na obrázku se našemu oku jeví jako dokonale hladký. Pokud bychom se podívali speciálním mikroskopem, zjistili bychom, že ve skutečnosti vypadá povrch asi následovně:

Na obrázku je vidět 2 mm x 2 mm zdánlivě hladkého poniklovaného povrchu v přiblížení na několik mikro metrů. (Tedy 10 000 x menší než centimetr.)

Třecí síla ZÁVISÍ na:

  • druhu povrchu – materiálu,
  • hmotnosti tělesa.

Třecí síla NEZÁVISÍ na:

  • velikosti povrchu,
  • na rychlosti pohybu (při běžných rychlostech).

Image source / obrázek niklového povrchu pochází ze serveru: AZONANO.com