2 příklady pro deváťáky

Příklad s okem

Okolní svět vnímáme díky paprskům světla. Paprsky světla se odráží o předměty kolem nás a prostřednictvím oka pak skládáme v mozku informace o tom jak vypadají.

Jak dlouho se bude přenášet informace vyslaná dataprojektorem na plátno ve třídě?

Znázorni a vyjádři v sekundách.

Příklad s transformátorem

Přečti si v učebnici, jakým pravidlem (vzorečkem) se řídí transformace elektrického napětí. Navrhni, jak bude vypadat a jaké by měl mít vlastnosti transformátor, který by mohl z běžné zásuvky napájet zařízení, jehož provozní napětí je ~ 5 V.


Oba příklady řešte !ELEGANTNĚ! do příkladového sešitu. Můžete si radit 🙂