Školní vzdělávací program

ŠVP je učební dokument, který si vytváří každá základní v České republice, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu (RVP). Povinnost vytvoření ŠVP je stanovuje zákon číslo 561/2004 Sb (školský zákon).

Smyslem ŠVP je umožnit škole přizpůsobit obsah výuky možnostem, vybavení a specifickému zaměření, kterým škola disponuje. Cílem je naplnit a umožnit následující obecné zásady:

  • Osvojení poznatků o životě kolem sebe.
  • Motivaci žáků a činí učení zajímavým a přiměřeným jejich věku.
  • Používání metod směřujících k zapojování co nejvíce smyslů do procesu učení, využívá činnostní učení, vychází z pozorování a vlastního objevování, učí žáky vyslovovat závěry,samostatně o nich hovořit a obhajovat je.
  • Poznání, že kvalitu vzdělání neurčuje jen množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život.
  • Hodnocení žáků vycházející nejen z jejich připravenosti pro přijímací zkoušky, ale klade důraz na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně a hodnotí posun v rozvojiosobnosti žáka.
  • Vede žáky ke spolupráci, vynalézavosti a podnikavosti v týmu a zároveň nepotlačuje jejich individualitu. Učí je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastníčinnosti. K získávání a naplňování klíčových kompetencí využívá všech dostupných multimediálníchprostředků (internet, interaktivní tabule, dataprojektory).
  • Umožňuje rozvíjet svůj talent a zájmy zejména v oblasti jazykové a hudební. Již od prvního ročníku si mají žáci možnost zvolit některý z povinně volitelných předmětů.
  • Obsahuje samostatnou část věnovanou rozvoji talentů v oblasti základního uměleckého vzdělávaní v hudebním oboru. Nezapomíná na předměty přírodovědné, ani na informační a komunikační technologie.

Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 22.6.2024