Obecné informace o škole

Organizace školního roku 2019-2020

 • školní rok od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020
 • přijímací zkoušky na SŠ - obory s maturitou 14. 4. 2020 (1. kolo)
 • přijímací zkoušky na SŠ - obory s maturitou 15. 4. 2020 (2. kolo)
 • přijímací zkoušky na SŠ - obory bez maturity od 22. 4. do 30. 4. 2020 (1. kolo)
 • přijímací zkoušky na SŠ - šestileté a osmileté obory 16. 4. 2020 (1. kolo)
 • přijímací zkoušky na SŠ - šestileté a osmileté obory 17. 4. 2020 (2. kolo)
 • náhradní termín pro všechny obory - 13. 5. 2020 (1. termín) a 14. 5. 2020 (2. termín)
 • talentové zkoušky na SŠ od 2. do 15. 1. 2020
 • talentové zkoušky na konzervatoře od 15. do 31. 1. 2020
 • podzimní prázdniny 29. a 30.10. 2019
 • vánoční prázdniny od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 včetně
 • pololetní prázdniny 31. 1. 2020
 • jarní prázdniny od 10. 2. do 16. 2. 2020
 • velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
 • zápis do 1. tříd 2. a 3. 4. 2020
 • ředitelské volno 29. a 30. 6. 2020
 • kalendář prázdnin

Vyučovací hodiny a přestávky

Vyuč. hodina Přestávka
0. 7.00 - 7.45 7.45 - 8.00
1. 8.00 - 8.45 8.45 - 8.55
2. 8.55 - 9.40 9.40 - 9.55
3. 10.00 - 10.45 10.45 - 10.55
4. 10.55 - 11.40 11.40 - 11.50
5. 11.50 - 12.35 12.35 - 12.45
6. 12.45 - 13.30 13.30 - 13.40
7. 13.40 - 14.25 14.25 - 14.35
8. 14.20 - 15.05 15.05 - 15.15
9. 15.15 - 16.00

Počty tříd a žáků

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu:

 • 483 žáků ZŠ na 1. stupni
 • 354 žáků ZŠ na 2. stupni
 • 310 žáků ZUŠ

Počet tříd:

 • 20 na 1. stupni
 • 15 na 2. stupni

Učební dokumenty

 • I. - IX. ročník - Školní vzdělávací program

Dotace hodin - 1.stupeň

třída1.r.2.r.3.r.4.r.5.r.
český jazyk88887
matematika45555
inf. technologie----1
prvouka223--
přírodověda---12
vlastivěda---22
hudební výchova11111
výtvarná výchova12222
pracovní činnosti11111
tělesná výchova22222
cizí jazyk--333
povinně volitelný11---
celkem2022252526

Dotace hodin - 1.stupeň - rozšířená výuka RVHv

třída1.r. RhvŠ2.r. RhvŠ3.r. RhvŠ4.r. RhvŠ5.r. RvHv
český jazyk88877
matematika45555
inf. technologie----1
prvouka222--
přírodověda---11
vlastivěda---22
hudební výchova12333
výtvarná výchova11111
pracovní činnosti11111
tělesná výchova22222
cizí jazyk--333
povinně volitelný11---
celkem2022252526

Dotace hodin - 2.stupeň

třída6.r.7.r.8.r.9.r
český jazyk4444
matematika4455
cizí jazyk3333
další cizí jazyk-222
občanská výchova1111
zeměpis2221
přírodopis22-1
vých. ke zdraví a Bi. člověka--21
dějepis2222
fyzika2222
informační technologie1111
chemie--22
hudební výchova1111
výtvarná výchova2211
pracovní činnosti1111
tělesná výchova2222
volitelné předměty1122
celkem28303232

Dotace hodin - 2.stupeň - rozšířená výuka

předmět6.r. RvHv7.r. RvHv8.r. RvHv9.r. RvHv
český jazyk4444
matematika4455
cizí jazyk3333
další cizí jazyk-222
občanská výchova1111
zeměpis2221
přírodopis22-1
vých. ke zdraví a Bi. člověka--21
dějepis2222
fyzika2222
informační technologie1111
chemie--22
hudební výchova1111
výtvarná výchova1211
pracovní činnosti1111
tělesná výchova2222
volitelné předměty2122
celkem28303232

Volitelné předměty 1. a 2. stupeň

ročníknázev předmětuskupin
1.Dovedné ruce2
1.Cvičení z anglického jazyka4
1.Český jazyk hravě1
2.Dovedné ruce2
2.Cvičení z anglického jazyka3
2.Český jazyk hravě1
6.AJ konverzace1
6.Domácnost1
6.Hudební výchova1
6.Informatika1
6.Seminář z Př1
6.Seminář z Z1
7.AJ konverzace1
7.Domácnost1
7.Hudební výchova1
7.Informatika1
7.Pohybové hry - chlapci1
7.Seminář z Př1
7.Seminář z Z1
7.Technické činnosti1
8.Domácnost2
8.Hudební výchova1
8.Informatika1
8.Seminář z Př1
8.Seminář z Z1
8.Cvičení z matematiky4
9.Domácnost1
9.Hudební výchova1
9.Informatika1
9.Seminář z Př1
8.Seminář z Z1
9.Cvičení z Čj3

Nepovinné předměty a kroužky na 1. stupni.

názevročníkvyučujícítermínučebna
Hudební výchovaI.Mgr.Míkováúterý 11.50-12.35č.96
Hudební výchovaII.Mgr.Míkováčtvrtek 11.50-12.35č.96
Indiv. logopedická péčeI.Mgr. Kořenářováčtvrtek 13.00 -14.00č.34
Pohybové hryIII.-V.Mgr.Fenclovástředa 13.30-14.15Tv č.133
KeramikaIII.-V.Mgr.K.Petráchováčtvrtek 13.00-14.30č.103
NáboženstvíI.-V.J. Mendelčtvrtek 13.00-14.00č.10
Výtvarný kroužekI.-II.A.Žamberskáúterý 15.00-16.15č.22
Angličtina hrouII.-III.P.Vošahlíkováčtvrtek 15.00-16.00č.4
Němčina hrouII.-III.M. Touškovástředa 15.00-16.00č.10
Sportovní kroužekI.-II.J. Svobodovápondělí 15.00-16.15Tv č.132
Míčové hryI.-II.M.Chlumeckástředa 15.00-16.10Tv č 132
Kroužek AJIII.-IV.roč.Hanzalovápondělí 13.15-14.00č.51
Šachový kroužekI.J. Havlíčekúterý 13.30- 14.15č.10
BaseballI.-III.K. Chalupováúterý 14.00-15.00Tv č.132
CapoeiraI.-v.Nikola Krausstředa 15.00-16.00Tv č.131
Věda nás bavíII.-IV.V. Hrindováúterý 14.15 - 15.15č.27
Věda nás bavíII.-IV.T. Látalovápátek 13.40 - 14.40č.27
První pomocII.-V.Mgr.Vačkářovástředa 13.15-14.00č.10
Lepší angličtinaStartersMgr. Janošťákovápátek 13.00-13.40č.46
Lepší angličtinaMoversMgr. Janošťákováčtvrtek 13.15-14.00č.46
Lepší angličtinaFlyersMgr. Janošťákovápátek 13.50-14.35č.46

Nepovinné předměty na 2. stupni

stupeň název předmětu skupin
II.Keramika2- čtvrtek od 13.00 - 14.30 hod
II.Pohybové hry (dívky)1 - pondělí od 14.15 do 15.00 hod

ZUŠ - Hudební obor

Individuální výuka a skupinová výuka:

klavír, keyboard, housle, kytara, kontrabas, příčná flétna, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, bicí nástroje, sólový zpěv

Kolektivní výuka:

přípravná hudební výuka, sborový zpěv, komorní zpěv, pěvecké sbory Da Capo a Canzonetta

ZUŠ - Dramatický obor

přípravná dramatická výchova, dramatická průprava,dramatika a slovesnost, přednes

Kontakt

Základní škola a základní umělecká škola

Bezdrevská 3, 370 11 České Budějovice
telefon: 38 55 24 203
fax: 38 570 21 60

e-mail: zs@zsvltava.cz

Zřizovatel: Město České Budějovice
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 00666131
DIČ: CZ 00666131

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 9.7.2020