Psycholog

Místo: kabinet č. 53
Telefon: 385 702 125

Mgr. Bohuslav Jäger Po: 7:00 – 14:30
Út 12:00 – 17:00
psycholog@zsvltava.cz
Mgr. Edita Nevoralová Po 13.00 - 15.00 (tel. konzultace, objednání klientů)
St 8.00 - 15.00
Čt 12.00 - 15.00
774 805 276
nevoralova@zsvltava.cz

Vždy po předchozí telefonické domluvě.

Psycholog zajišťuje následující činnosti:

 • poskytuje poradenské služby žákům cílové skupiny, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům;
 • zaměřuje se na individuální diagnostiku žáků, ale i diagnostiku klimatu třídy a pedagogicko-psychologickou diagnostiku týkající se profesní orientace žáků;
 • monitoruje problémové projevy chování žáků CS a navrhuje konkrétní řešení;
 • v případě potřeby provádí krizovou intervenci;
 • sleduje psychický vývoj žáků, spolupracuje se speciálním pedagogem, sociálním pedagogem, s poradenskými zařízeními mimo školu (PPP, SPC, SVP), pediatrem, odborem sociální péče;
 • odborně a metodicky povede učitele při zavádění pedagogicko-psychologických poznatků do vzdělávacího procesu;
 • spoluvytváří Školní poradenské pracoviště, spolupracuje se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky a školními asistenty;
 • spolupracuje s ostatními členy odborného projektového týmu na jednotlivých úkolech klíčových aktivit – dle potřeby vyplývající z realizace projektu (průběžné porady, odborná setkání pracovníků ŠPP)

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče:

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tématických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem.

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 22.6.2024