Výchovný poradce

1. stupeň 2. stupeň
Mgr. Hana Lounková Mgr. Lucie Váchová
Konzultační hodiny: Út 13:00 – 13:45
Po 11:00 – 11:45
Út 8:00 – 8:45
Čt 12:00 – 13:30
Místo: kabinet č. 13 kabinet č. 70
Telefon: 385 702 153
602 559 183
385 702 118
E-mail: lounkova@zsvltava.cz vachova@zsvltava.cz

Výchovný poradce zajišťuje následující činnosti:

  • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
  • spolupracuje se všemi pracovníky Školního poradenského pracoviště (školním psychologem, metodikem prevence, speciální a sociální pedagožkou, školními asistenty, asistentem pedagoga) , ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy
  • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, dětský diagnostický ústav, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
  • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
  • podílí se na zpracování Plánů pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pomáhá nastavit pro žáky se speciálními vzdělávacími opatřeními vhodná podpůrná opatření
  • sleduje nadané žáky a pomáhá jim nastavit podpůrná opatření, resp. PLPP
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
  • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky
  • zpracovává plán třídnických hodin, resp. třídnických chvilek na 1. stupni

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 22.6.2024