Školní kariérový poradce - Mgr. Květuše Mrázová

Konzultační hodiny:

 • Středa - sudý týden – 14:00 – 15:00
 • Čtvrtek každý týden – 13:00 – 14:00
 • nebo po telefonické domluvě

Služby kariérového poradce:

 • doporučuje vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby
 • podporuje žáky při volbě dalšího vzdělávání a při výběru povolání
 • identifikuje nadání a potenciál každého žáka
 • podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice kariérové podpory
 • navrhuje systém kariérové podpory pro třídní učitele ve 4. až 9. ročníku
 • komunikuje s rodiči a provádí skupinové poradenství pro žáky a rodiče
 • podporuje žáky s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání
 • spolupracuje se školním psychologem v oblasti vyšetření profesní orientace žáka
 • zajišťuje spolupráci s místními i krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce,
 • zajišťuje a realizuje exkurze a spolupráci s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 21.6.2024