Základní umělecká škola

ZŠ Bezdrevská 3, České Budějovice

V hudebním oboru se vyučují tyto předměty:

přípravná hudební výchova - pro děti předškolního věku či žáky 1. tříd ZŠ, klavír, elektrické klávesy, housle, kontrabas, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, baskřídlovka, tuba, kytara, bicí nástroje, sólový zpěv a sborový zpěv : Piccolo (6 - 8 let), Da Capo (8 – 12 let), Canzonetta (12 – 18 let) a sbory dospělých Canzona a Vox Novus.

V literárně - dramatickém oboru se vyučují tyto předměty:

přípravná dramatická výchova – pro žáky 1. tříd ZŠ, dramatická průprava, dramatická výchova, přednes, divadelní průprava, práce s textem.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu ve školním roce 2020/2021

Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. V přijímacím řízení bude zohledněna kapacita školy a datum podání přihlášky. Uzávěrka přihlášek je stanovena k 29. 5. 2020. Přihláška je volně dostupná na http://www.izus.cz. Po odeslání vyplněné přihlášky se žák dostaví na přijímací talentové zkoušky, o kterých budou rodiče žáků v prvním týdnu v červnu informováni mailem, který bude uveden v přihlášce.

Přijímací talentové zkoušky se budou konat od 8. 6. – 11. 6. 2020 od 15.00 – 17.00 hod. v pavilonu ZUŠ, č. dveří 94.

Případný doplňující zápis bude probíhat ve dnech 2. 9. a 3. 9. 2020.

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky. Počet přijatých žáků závisí na povolené kapacitě školy. Žáci, kteří nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů, jsou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy jsou následně přijati.

O přijetí a zařazení žáka ke studiu na ZUŠ jsou zákonní zástupci žáka vyrozuměni Oznámením o přijetí do přípravného studia. Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ.

Obsah přijímací zkoušky:

Hudební obor

  • zpěv libovolné písně
  • zopakování zahraného tónu, rozlišení tónů (počet tónů, výška, délka, síla …)
  • opakování jednoduchých rytmických cvičení tleskáním

Literárně dramatický obor

  • mluvní dovednosti – přednes básně, říkadla

4. ledna

Tříkrálová sbírka - Da Capo, Náměstí P. O. II. ČB

7. ledna

Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje. v aule

9. ledna

Třídní koncert žáků p. Bondarenka. v aule

Vystoupení Canzony na oslavách založení obce Jankov

11. ledna

Školní kolo soutěže HO ZUŠ - dechy, bicí, KH housle. v aule

12. ledna

Školní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů v aule

14. ledna

Školní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. v aule

18. ledna

Školní kolo HO ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu v aule

19. ledna

Školní kolo soutěží ZUŠ ve hře na klavír a ve hře na housle v aule

20. ledna

Školní kolo soutěže HO ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. v aule

Školní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. v aule

21. ledna

Pololetní koncert žáků ZUŠ v aule

nejbližší prázdniny za: 47 dní Velikonoční prázdniny

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 22.2.2020