Adresář zaměstnanců ZŠ

Vedení školy

- aprobace telefon e-mail
Němeček Pravoslav ředitel, M-F 38 534 03 26 nemecek@zsvltava.cz
Hrdinová Jelena zást. řed. pro 1. st., 1. st.-Aj 38 570 21 13 hrdinova@zsvltava.cz
Kolík Tomáš zást. řed. pro 2. st., Z-Tv 38 570 21 30 kolik@zsvltava.cz
Míková Václava zást. řed. pro ZUŠ, NŠ-Hv 38 570 21 20 mikova@zsvltava.cz
Mlčáková Jana vedoucí vychovatelka, ŠD 38 570 21 48 mlcakova@zsvltava.cz

Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ

- aprobace telefon e-mail
Aubrechtová Markéta Nš-Tv 38 570 21 23 aubrechtova@zsvltava.cz
Bolková Kateřina 1. st. 38 570 21 54 bolkova@zsvltava.cz
Bombalová Zdeňka NŠ-Tv 38 570 21 40 bombalova@zsvltava.cz
Bundová Petra Tv 38 570 21 36 bundova@zsvltava.cz
Dvořáková Klára Čj-Aj-Ov, školní metodik prevence 38 570 21 29 dvorakovak@zsvltava.cz
Fenclová Miroslava 1. st. 38 570 21 56 fenclova@zsvltava.cz
Hanzalová Martina 1. st. 38 570 21 54 hanzalova@zsvltava.cz
Hanzlíková Veronika Čj-Nj 38 570 21 45 hanzlikova@zsvltava.cz
Haubeltová Magdalena 1. st. 38 570 21 59 haubeltova@zsvltava.cz
Hlinšťáková Anna 1. st. 38 570 21 43 hlinstakova@zsvltava.cz
Holcepl Radek Aj-D 38 570 21 36 holcepl@zsvltava.cz
Hořejší Kristýna Z-Př 38 570 21 36 horejsi@zsvltava.cz
Housková Jarmila M-Z 38 570 21 36 houskova@zsvltava.cz
Hrušková Marcela 1.st. 38 570 21 54 hruskova@zsvltava.cz
Hubená Jarmila Čj-D 38 570 21 27 hubena@zsvltava.cz
Jäger Bohuslav psycholog 38 570 21 25 psycholog@zsvltava.cz
Kalošová Marie NŠ-Pv 38 570 21 56 kalosova@zsvltava.cz
Kopřiva Jiří F-Vt 38 570 21 67 inf.vltava@centrum.cz
Kopřivová Alena M-F 38 570 21 50 koprivova@zsvltava.cz
Kořenářová Soňa 1.st. 38 570 21 40 korenarova@zsvltava.cz
Koubová Lenka 1. st. 38 570 21 54 koubova@zsvltava.cz
Králová Blanka 1. st. 38 570 21 54 kralova@zsvltava.cz
Křenková Lucie 1. st. 38 570 21 56 krenkova@zsvltava.cz
Křížová Zuzana 1. st. 38 570 21 43 krizova@zsvltava.cz
Kunová Božena M-Ch 38 570 21 39 kunova@zsvltava.cz
Ležečková Šárka Ch-Př 38 570 21 26 lezeckova@zsvltava.cz
Lounková Hana 1. st., vých. poradce pro 1. st. 38 570 21 53 lounkova@zsvltava.cz
Maccechini Tereza Aj-Z 38 570 21 47 maccechini@zsvltava.cz
Marek Vladimír F-Vt 38 570 21 38 marek@zsvltava.cz
Matiko Natalija M-Ov 38 570 21 31 matiko@zsvltava.cz
Michalovová Magda Nš-Tv 38 570 21 53 michalovova@zsvltava.cz
Mrázová Květuše M-Tp, vých. poradce pro 2. st. 38 570 21 31 mrazovak@zsvltava.cz
Myler Filip Čj-Aj 38 570 21 32 myler@zsvltava.cz
Nejedlá Klára Aj-D 38 570 21 47 nejedla@zsvltava.cz
Neumannová Marcela Bi-Tv 38 570 21 29
38 570 21 23
neumannova@zsvltava.cz
Nevoralová Edita psycholožka 38 570 21 25 nevoralova@zsvltava.cz
Pelech Jaroslav M-F 38 570 21 39 pelech@zsvltava.cz
Petráchová Kateřina Vv-Ov 38 570 21 33 petrachova@zsvltava.cz
Pešková Marie Př-Pč 38 570 21 42 peskova@zsvltava.cz
Písařová Eva NŠ-Vv 38 570 21 40 pisarova@zsvltava.cz
Pouzarová Iveta Čj-Ov 38 570 21 27 pouzarova@zsvltava.cz
Prokop Michal Čj-Hv, Pověřenec GDPR 38 570 21 16 prokop@zsvltava.cz
Rytych Matěj Aj-Ov 38 570 21 32 rytych@zsvltava.cz
Svobodová Vilma Čj-Nj 38 570 21 45 svobodova@zsvltava.cz
Sklářová Lenka Aj-NŠ-Tv 38 570 21 37 sklarova@zsvltava.cz
Slaboňová Denisa Čj-Nj 38 570 21 47 slabonova@zsvltava.cz
Špilauerová Lenka Aj-Nj 38 570 21 37 spilauerova@zsvltava.cz
Štenglová Bohuslava Ch-Př 38 570 21 26 stenglova@zsvltava.cz
Štrobl Michal Čj-Aj 38 570 21 32 strobl@zsvltava.cz
Štýfalová Daniela 1. st.-Z-Tv 38 570 21 54 dvorakova@zsvltava.cz
Tušíková Kateřina 1. st. 38 570 21 24 tusikova@zsvltava.cz
Uhlířová Květoslava NŠ-Vv 38 570 21 53 uhlirova@zsvltava.cz
Václavíková Pavla 1. st. 38 570 21 54 vaclavikova@zsvltava.cz
Vačkářová Tereza 1. st. 38 570 21 24 vackarova@zsvltava.cz
Váchová Markéta M-Ov 38 570 21 24 vachovam@zsvltava.cz
Vlčková Jana Z-Tv 38 570 21 36 vlckova@zsvltava.cz
Vobrová Zdeňka NŠ-Tv 38 570 21 59 vobrova@zsvltava.cz
Vondráčková Kamila 1. st. 38 570 21 24 vondrackova@zsvltava.cz

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 28.9.2020