Koordinátor pro nadané

jméno e-mail telefon číslo dveří konzultace
Miroslava Fenclová fenclova@zsvltava.cz 38 570 21 56 26 pondělí 9:00 - 9:40
Martina Kopecká kopecka@zsvltava.cz 38 570 21 38 59 čtvrtek 11:40 - 12:30

Dobu konzultace je možné si domluvit i individuálně.

Koordinátor pro nadané zajišťuje tyto činnosti:

 • vyhledávání intelektově nadaných dětí (ve spolupráci s učiteli a členy ŠPP)
 • vyhledávání žáků s jinými druhy nadání, doporučení vhodných postupů
 • spolupráce s Mensou, školami, které se věnují podpoře nadaných žáků
 • zapojení do Krajské sítě podpory nadání
 • vytváření metodických postupů, shromažďování a sdílení materiálů vhodných pro podporu nadaných dětí
 • podpora rozvoje nadaných dětí
 • poskytování individuální péče, která vychází z konkrétních vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků (skupinová práce, řešení náročnějších úkolů)
 • pro mimořádně nadané žáky ve spolupráci s třídním učitelem možnost vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, podle kterého pak bude žák pracovat
 • spolupráce s učiteli, pomoc s identifikací nadaných žáků
 • podpora rodičů s identifikací a rozvojem nadaného žáka
 • doporučení vhodných materiálů, kroužků, institucí k rozvoji nadaného žáka dle druhu nadání

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 21.6.2024