Prvky, molekuly

Tvaroh, sklo, zeď, voda, krev, umělá hmota jsou tvořeny atomy. Rozdíl mezi uvedenými látkami (tělesy) je v počtu protonů v jádře atomů, které je tvoří.

Všechno kolem nás je tvořeno z atomů

PRVEK

Každý počet protonů v jádře atomu má své označení – je prvkem. Například atom, který má pouze 1 proton v jádře má označení H (vodík), prvek Zlato (Au) má v jádře 79 protonů atd. Kompletní přehled atomů nabízí PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ.

Tak jako si například označujeme kostičky z lega.

MOLEKULA

Atomy se různě kombinují. Těmto kombinacím říkáme do MOLEKULY. Právě nejrůznější kombinace atomů způsobují pestré vlastnosti látek. Rozhodují o tom, jak bude látka uspořádána. Zda bude pevná, křehká, tuhá, nebo třeba jedovatá apod.

(author: ADAM COLE)

Také člověk se skládá z atomů a molekul

(Zdroj: pinterest)

Images & videos sources: University of Delaware, NASA, CONCORD, https://juicing-for-health.com/essential-minerals, www.flickr.com/photos/artifexcreation/4710589504, http://drububu.com/miscellaneous/legolizer