Počítání atomů v molekulách

Molekuly mají své vzorce. V těch je řečeno jaké atomy a kolik, tvoří 1 molekulu.

Podívejme se na molekulu vody. Její vzorec je: H2O
Ze vzorce se dozvídáme, že vodu tvoří 2 atomy vodíku (H) a 1 atom kyslíku (O).

Jak zjistím počet protonů v jedné molekule?

To je snadné. Jen je třeba se podívat do tabulky prvků a zjistit atomová čísla. Vodík (H) má číslo 1. To znamená, že má v jádru 1 proton. Kyslík (O) má v jádru 8 protonů.

Celkem: (2 . 1) + 8 = 10 protonů

Kolik atomů / protonů tvoří následující molekuly?

  MOLEKULA atomů protonů
a C3H6O    
b C10H8    
c N2H4    
d C4H4O4    
e C2H2    
f C15H11I4NO4    
g Ag2OH    
h Cu3S4O5    
g H2O 3 (2+1) 10 (2.1) + 8

Vymysli sloučeninu s následujícím složením:

V přírodě se mezi sebou prvky do molekul kombinují podle určitých zákonů a vlastností. Není tedy pravda, že lze molekuly vytvářet zcela nahodile. My si zde ale v rámci tréninku dovolíme vymýšlet vlastní molekuly bez ohledu na to, zda jsou z chemického pohledu reálné.

  MOLEKULA atomů protonů
a   5 18
b   4 14
c   3 35
d   4 35
e   5 69
f   11 10
g Nd Co 2 87