Řešený příklad na výpočet rychlosti – liška a motýl

Liška si dala závod s motýlem. Liška urazila za 30 minut 20 km. Motýl uletěl 100 km za 2 hodiny.

  1. Kdo je rychlejší?
  2. Jak dlouho by trvala lišce cesta z Českých Budějovic do Prahy a zpět? (ČB => Praha 150 km)

Řešení

a)

LIŠKA MOTÝL
dráha s = 20 km
čas t = 30 minut = 0,5 hodiny
rychlost v = ? km/h
dráha s = 100 km
čas t = 2 h
rychlost v = ? km/h
v = s : t
v = 20 km : 0,5 h
v = 40 km/h
v = s : t
v = 100 km : 2 h
v = 50 km/h
Liška běží rychlostí 40 km/h. Motýl letí rychlostí 50 km/h.

Motýl je rychlejší než liška.

b)

dráha s = 150 km . 2 = 300 km
rychlost v = 40 km/h
čas t = ? h

t = s : v
t = 300 km : 40 km/h
t = 7,5 h

Cesta lišce potrvá minimálně 7,5 hodiny.