Skupenství látek

Skupenství látky označuje, jak pevné jsou vazby mezi částicemi jenž tvoří látku.

Látky se mohou vyskytovat ve 4 různých skupenstvích:

PEVNÉ – mezi částicemi panují velmi pevné vazby.
KAPALNÉ – částice mají mezi sebou slabé vazby
PLYNNÉ – částice se pohybují volně, nejsou spojeny silou
PLAZMA – zvláštní seskupení, kdy mezi sebou částice intenzivně reagují (oheň)

Látka se může v jeden okamžik vyskytovat ve více skupenstvích. Pokud například nějakou věc cítíme nosem, znamená to, že se vyskytuje v plynném skupenství. Přestože tak na první pohled vůbec nevypadá.

Skupenství látek – interaktivní model

Tuhnutí vody

Následující video zachycuje, co se odehrává mezi molekulami vody, když voda přechází z kapalného skupenství do pevného.

Kuličky představují jednotlivé atomy. „Trubičky“ pouze naznačují, které 2 atomy spolu „drží pohromadě“.