Síla, znázornění síly

Síla je fyzikální veličina, která měří velikost vzájemného působení těles. Sílu označujeme písmenkem F, jednotkou je 1 Newton [N] (čti Ňůtn).

Znázornění síly

Sílu znázorňujeme úsečkou. Velikost úsečky naznačuje velikost síly, směr úsečky (šipka) naznačuje, kterým směrem síla působí. Při znázornění síly nemusí být důležitá přesná velikost, ale informace o tom, která síla je menší nebo větší.


Image source: FLICKR

Působení síly

Síla může působit přímo, nebo na dálku. (Prostřednictvím tzv. silového pole.) Těleso reaguje na působení síly pohybem, nebo změnou tvaru – deformací.