„Nic se nestane, dokud se něco nepohne“ – Albert Einstein, VYSVĚTLENÍ

Opravdový životopis Alberta Einsteina

Autorem nejpodrobnějšího životopisu je Walter Isaacson. Přestože uplynulo od úmrtí tohoto vědce již více než půl století, byly relativně nedávno uvolněny dosud nezpřístupněné dokumenty (především rozsáhlá korespondence) archivované na univerzitě v Jeruzalémě. Právě k těm získal autor přístup a díky pečlivému, mnohaletému zkoumání a zpracování vznikl nejkomplexnější pohled na život tohoto myslitele.

Princetonská univerzita dokumenty digitalizovala a volně zpřístupnila.

Jeruzalémská univerzita navíc provozuje rozsáhlý archiv, ve kterém je evidováno na 80 000 dokumentů vztahujících se k Albertu Einsteinovi.

Vtípek s Albertem Einsteinem

Když zemřel Albert Einstein, přišel do nebe a potkal Boha. Povídá mu: „Pane Bože, celý život jsem se snažil pochopit a popsat vesmír a nikdy se mi to zcela nepodařilo. Mohl bys mi vysvětlit, jak vlastně funguje?“
„To je jednoduché,“ povídá Bůh a začne psát křídou na tabuli vzorce.
Einstein se na to dívá a povídá: „Ale vždyť tam máš strašně moc chyb?!“
„Já vím,“ odpoví s úsměvem Bůh.