5 příkladů na výpočet tepla (pro 8. ročník ZŠ)

  1. Do ohně byly vloženy 4 pětisetgramové tyče. Každá je z jiného materiálu. (Hliník, měď, železo, olovo). Urči jakou měly výslednou teplotu, pokud bylo dodáno teplo 5000 J. Tyče měly před zahříváním pokojovou teplotu.
  2. Zahříváme 3 kostičky (olovo, hliník, měď) stejné hmotnosti 100 g.
    1. Která ze 3. kostiček bude mít během zahřívání nejvyšší teplotu a proč?
    2. Jaké teplo bude třeba dodat pro ohřátí z bodu mrazu na 50 °C?
  3. Jaké teplo je třeba dodat 30 g olova, aby se rozpustilo? Teplota tání olova je cca 300 °C
  4. Jaké teplo musíme dodat 1 litru vody v hrnci pro uvedení do varu?
  5. Máme 2 tělesa. Jedno z hliníku, jedno ze železa. Co musí platit, aby měla tělesa při zahřívání stejné teploty?

Měrné tep. kapacity látek [J / Kg.°C]:
Olovo – 129, Hliník – 900, Železo – 450, Měď – 380, Voda – 4 200