Polovodiče

Polovodiče jsou látky, které vedou elektrický proud za určitých okolností.

Rozhodně tedy neplatí, že vedou napůl, jak si někteří špatně překládají z názvu.

I přes rovnovážné a pravidelné uspořádání elektronů v mřížce dochází díky tepelnému pohybu k tomu, že elektron může být vytržen ze své stálé vazby. Vzniklé volné místo nazýváme díra. Ta naopak přitahuje jiný elektron. Vzniká tak prostor pro pohyb náboje. V běžném uspořádání je však tento pohyb velmi malý ve srovnání s počtem atomů. Uváděná hodnota je 1 volný pár elektron – díra na 1012 atomů.

Pro zvýšení možnosti vytvořit prostor pro pohyb elektronů se do prvku dodávají příměsi (nečistoty) ve formě jiných látek. Díky odlišné kombinaci počtu protonů a elektronů se snižuje poměr ve prospěch volných elektronů / děr.

Podle toho, zda převládají elektrony a nebo díry jsou polovodiče označeny jako typ P (pozitivní) nebo typ N (negativní).

Polovodičů je celá řada. Mezi nejznámější patří diamant, křemík (na obrázku), germanium a další.