Povrchové napětí vody

Wikipedie: Povrchové napětí je efekt, při kterém se povrch kapalin chová jako elastická fólie a snaží se dosáhnout co možná nejhladšího stavu s minimální plochou. To znamená, že se povrch tekutiny snaží dosáhnout stavu s nejmenší energií. Čím větší je povrchové napětí, tím „kulatější“ je kapička této kapaliny.

Do určitého objemu lze sledovat tento efekt běžně kolem sebe v podobě nejrůznějších kapek a kapiček.

536793646b5536d0cf210100-111626

Zdroj obrázku: profimedia.cz

ant-drinking

Zdroj obrázku: Googleplus

Voda ve stavu bez tíže

Díky gravitaci, se však větší uskupení rozpadá. Ve stavu beztíže (bez gravitace) může kapalné skupenství existovat bez nádoby v podstatně větších objemech.