Uzavření školy a školní družiny od 14. 10. 2020 - přechod na distanční výuku

Na základě usnesení vlády ČR jsou od 14. 10. 2020 uzavřeny školy včetně školních družin. Naše základní škola i základní umělecká škola přechází od tohoto dne na distanční výuku. Ta bude probíhat formou videokonferencí na platformě TEAMS (přístup obdrželi všichni žáci) a úkoly a materiály budou předávány i prostřednictvím informačního systému Bakaláři. Rozvrh videokonferencí obdrželi žáci od svých třídních učitelů. Pro žáky, kteří nemají možnost připojení přes počítač, budou učitelé připravovat materiály v písemné podobě. Vyzvednout nebo předat je žáci mohou každý den od 7.00 h do 13.30 h na vrátnici školy. Účast na distanční výuce je ze zákona povinná. Na uzavření školy navazují od 26. 10. do 30. 10 2020 prodloužené podzimní prázdniny. Během nich distanční výuka neprobíhá. Do školy žáci nastoupí pravděpodobně 2. 11. 2020.

Během distanční výuky (nikoliv o prodloužených prázdninách) je možno se ve školní jídelně stravovat. Vařit se bude jedno jídlo a vydávat (nikoliv do jídlonosičů) se bude pro žáky 1. stupně od 11.45 h do 12.30 h a pro žáky 2. stupně od 12.45 h do 13.30 h. Vchod do školní jídelny je zadním vchodem od sportovního areálu. Vstup do jídelny mají povolen pouze žáci zdraví bez nařízené karantény. V jídelně je třeba dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení roušky. Vstup do jídelny nebude z hygienických důvodů umožněn doprovázejícím osobám. Obědy byly všem žákům hromadně do 30. 10. 2020 odhlášeny. V případě zájmu o stravování je nutné je přihlásit. Na 14. 10. 2020 výjimečně ještě ráno do 8.00 h v den odběru, jinak minimálně den předem.

Pokud jde o ošetřovné, bližší a aktuální informace je možné získat na stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Je nám velmi líto, jak se situace vyvinula, ale věřím, že vše společně zvládneme a brzy zase školu otevřeme.


ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 30.10.2020