ORGANIZACE VÝUKY OD 30. 11. 2020 – 1. STUPEŇ

Příchod do školy

Vyučování začíná pro žáky 1. a 3. ročníků v 7.50 h, pro žáky 2. a 4. ročníků v 8.00 h a pro žáky 5. ročníku v 8.10 h. Žáci vstupují do školy nejdříve 15 minut před zahájením vyučování. Škola se otvírá v 7.35 hodin. Ke vstupu mohou žáci využít kromě hlavního vchodu i vchod boční (vlevo od hlavního vchodu při pohledu zepředu). Přezují se a odloží svrchní oděv v šatní skříňce. Po vstupu do třídy si řádně umyjí ruce a pod dohledem učitele si desinfikují ruce.

Vyučování

Výuka probíhá dle rozvrhu třídy stanoveného na začátku školního roku. Při tělesné výchově žáci necvičí, ale odcházejí na venkovní procházku dle pokynů učitele. Při hudební výchově se nezpívá. V hodinách, kde docházelo k dělení třídy (např. cizí jazyk), bude toto prováděno trochu jiným způsobem a to tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd. O konkrétním postupu budou žáky informovat třídní učitelé. Poslední hodina vyučování končí pro žáky 1. a 3. ročníků o 10 minut dříve a pro žáky 5. ročníků o 10 minut později. Po skončení vyučování odcházejí žáci do školní družiny, na oběd do školní jídelny nebo domů.

Školní družina

Vzhledem k hygienickým opatřením, kdy se nemohou spojovat žáci různých tříd, bude školní družina pouze pro přihlášené žáky z 1. -. 3. ročníku. Školní družina poskytuje služby před vyučováním i po něm dle běžného rozvrhu.

Školní stravování

Školní jídelna poskytuje služby v běžném režimu, tedy v době od 11.35 h do 14.00 h a nabízí výběr ze dvou jídel. Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, konzumují oběd v jídelně. V jídelně je povinnost nosit roušku kromě doby přímé konzumace. Dále je nutné zajistit, aby nedocházelo k prolínání žáků různých tříd. Žáci, kteří nechodí do školní družiny a jdou do jídelny neorganizovaně, si musí sednout samostatně nebo ke spolužákům ze své třídy. Ve školní jídelně se každý strávník zdržuje pouze nezbytnou dobu. Při příchodu je nutné si umýt a desinfikovat ruce. Všem žákům, kteří se stravují ve školní jídelně, budou obědy od 30. 11. 2020 automaticky přihlášeny.


ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 5.12.2020