Ekologický workshop - Jak nachytat dešťovku

V pátek 6. října se žáci 5.A a 5.C zúčastnili mezinárodního ekologického workshopu Jak nachytat dešťovku. Do naší školy dorazili žáci z MMS Freistadt.

Seznámili jsme se a rozdělili na 4 smíšené česko-rakouské skupiny, které během dopoledne řešily otázky týkající se ekologie a prováděly různé pokusy s vodou. Prvotní obavy a nervozita z dětí brzy opadnula a děti ve skupině spolu spolupracovaly a komunikovaly i přes rozdílný mateřský jazyk.

Před obědem jsme se opět všichni sešli v aule školy, kde jsme workshop společně zakončili. Žáci z Freistadtu, jelikož jsou žáky hudebně zaměřené školy, si pro nás připravili hudební vystoupení. Na oplátku jsme i my vystoupili a zazpívali a zahráli jsme jim několik českých písní a skladeb.

Den se vydařil, užili jsme si ho a získali plno nových zkušeností a znalostí.

Velké díky patří i paní ing. M. Vopelkové z Energy Centre České Budějovice, která byla hlavní organizátorkou akce.

141378302420211817161991511151012226

školní zpravodaj / 10.říj 2023 Z. Křížová, S. Kořenářová

Novinky z EKOŠKOLY

Ekoškola je mezinárodní program, v rámci kterého žáci snižují ekologický dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i v jejím okolí. Vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Škola se do projektu zapojila v roce 2010.

Sdružení TEREZA vytváří programy, které učí děti zodpovědnosti a zlepšování životního prostředí v místě, kde žijí. Jedním z nich je i mezinárodní program EKOŠKOLA.

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Od 1.2.2023 - 31.1.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004160 s názvem „PODPORA IV“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 3 707 638,- Kč

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 22.7.2024