Dodržování hygienických opatření

Vážení zákonní zástupci žáků,

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsou roušky povinné od 10. 9. 2020 uvnitř budov v celé České republice. To se týká i škol. Znamená to, že ve všech společných prostorách musí žáci i zaměstnanci školy nosit roušky. Tato povinnost se pro žáky 2. stupně od 18. 9. 2020 rozšiřuje i na výuku. Prosím, nezapomeňte si každý den vzít roušky s sebou. Doporučujeme minimálně 2 ks.

škola se snaží neomezovat svůj provoz, téměř vše funguje v plném rozsahu. Bude to tak i nadále, pokud nebudeme nuceni výskytem koronaviru ve škole toto změnit. Přijali jsme organizační opatření, která by měla jeho šíření zabránit. Byli jste s nimi seznámeni prostřednictvím informace od třídních učitelů, dále pak prostřednictvím systému Bakaláři a také na našich webových stránkách. Někteří z vás se však domáhají zejména vstupu do školy nad rámec stanovených hygienických opatření nebo tato opatření nedodržují. Proto znovu připomínám základní požadavky:

  1. Vstup do školy není zákonným zástupcům a „cizím osobám“ běžně povolen.
  2. Doprovod žáků (i 1. ročníků) do školy končí u vstupu do budovy školy. V šatnách jsou vychovatelky, učitelky, asistentky i starší žáci školy, kteří žákům poradí a pomohou.
  3. Vstup do školní jídelny není v době výdeje jídel rovněž možný.
  4. Vyzvedávání žáků ze školní družiny je možné jen prostřednictvím čipu u vchodu do školy, tedy bez vstupu do šaten a a dalších prostorů školy.
  5. Při vyzvedávání žáka ze školy během výuky je nutné nahlásit jméno a třídu vrátnému, který zajistí prostřednictvím pedagoga jeho doprovod na vrátnici.
  6. V případě potřeby vzájemného jednání zákonného zástupce a pedagoga nebo psychologa školy je nutné se předem dohodnout prostřednictvím komunikačních prostředků (telefon, e-mail) na termínu a čase. Zákonný zástupce pak ohlásí svou návštěvu na vrátnici, kde se posléze sejdou.
  7. Pokud je zákonnému zástupci nebo „cizí osobě“ umožněn vstup a pohyb po škole, pak jen s nasazenou rouškou.

Věřím, že budete naše opatření dodržovat a respektovat. Jsou v zájmu udržení neomezeného provozu školy.

Pravoslav Němeček, ředitel školy


ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 23.9.2020