Dlouhodobá soutěž - vyhodnocení 2. stupeň

Učitelé druhého stupně připravili pro žáky dlouhodobou soutěž. Mohli se ji zúčastnit pouze žáci 8. a 9. ročníků. ###Pravidla soutěže byla následující: První až čtvrté kolo bylo domácí, tzn., že žáci vypracovávali odpovědi na otázky doma. Mohli k tomu využívat různou literaturu, elektronické encyklopedie, internet, informační středisko apod.. Odpovědi však vypracovával každý samostatně, soutěž byla individuální. Pomoc od učitelů nebyla žákům poskytnuta. Páté kolo bylo školní, tzn., že žáci odpovídali na otázky ve škole a nemohli používat žádnou literaturu. Soutěžilo se v oblasti český jazyk, těl. výchova, pracovní činnosti, matematika , cizí jazyk, hudební výchova, fyzika, chemie, zeměpis, dějepis, přírodopis, výtvarná výchova, sudoku a IQ testy. Vítězové jednotlivých školních kol obdrželi knihu (jen 1. místo). Žáci na 1. až 10. místě v celkovém pořadí (součet bodů ze všech kol) obdrželi věcné ceny (např. MP4 přehrávač, meteorologická stanice, kalkulačka, flash disk, batoh, vybavení na kolo, knihy apod.). ###Konečné pořadí: 1. Říhová Lenka 2. Dillingerová Lenka 3. Všetečka Jiří 4. Douda Tomáš, Dillingerová Hana 5. Weisfeitová Andrea, Říhová Eliška 6. Barthová Michaela, Janochová Růžena, Knoppová Patricie ##Všem vítězům blahopřejeme.

školní zpravodaj / 21.led 2009 P. Němeček

Školní zpravodaj 1. stupeň

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 22.7.2024