Projekt Comenius - Schůzka partnerských škol projektu v naší škole

Jako každý rok, i letos, se uskutečnila plánovací schůzka učitelů z partnerských škol projektu Comenius. Proběhla ve dnech 16. – 20. ledna 2008 v Českých Budějovicích na naší škole a v Praze. Kromě učitelů ze stávajících škol z Velké Británie, Španělska a Švédska, přijeli i učitelé z nové školy Chipping Norton z Velké Británie, která se připojí k naší skupině pro příští projekt Comenius. Učitelé si prohlédli naši školu, shlédli hudební koncert, který pro ně uspořádali naši žáci a potom zasedli k náročnému jednání. Zkontrolovali průběh plnění úkolů posledního roku tříletého projektu „Sdílení kultury přes hranice“ a společně připravili přihlášku do nového, dvouletého projektu na téma „Cesta k demokracii“. Na novém projektu chtějí kromě stávajících škol spolupracovat i nová škola z Velké Británie a škola ze Slovenska. V rámci poznávání země a města hostitelské školy si učitelé prohlédli historickou část Českých Budějovic a navštívili světoznámý pivovar Budvar. V sobotu odcestovali učitelé partnerských škol do hlavního města Prahy, kde věnovali celé odpoledne prohlídce historických částí města – Pražský hrad a Malá strana spojená Karlovým mostem se Starým městem. Všem se pobyt v naší zemi velmi líbil – vždyť máme co ukázat. Tříletá práce studentů partnerských škol na projektu Comenius se uzavře v červnu letošního roku, kdy se studenti i učitelé setkají na závěrečném festivalu ve Španělsku. Hostitelskou školou bude škola J. R. Jimenez v Mogueru v Andaluzii, která připraví společný koncert studentů partnerských škol.

školní zpravodaj / 11.úno 2008 RNDr. H. Mráčková

Školní zpravodaj 1. stupeň

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 22.7.2024