LATINKA

Latinka je nejpoužívanější písmo na světě. Jedná se o písmo hláskové, obsahující znaky jak pro souhlásky, tak pro samohlásky.

Historie

Vznikla ve starověku v Itálii a vyvinula se z Latiny, která podle legendy vznikla v 8 st. př.n.l.

Do té doby byly používány piktogramy, což jo je stylizovaný obrázek, který na první pohled něco sděluje. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres věci, nebo činnosti. Piktogramy se používají i dnes:

piktogramy

Latina se vyvynula z řecko-etruského písma.

řecko-etruské písmo

Zhruba od doby 1000 let př.n.l. se používají hlásková písmena a znaky což znamená, že každé písmeno a znak má jedinečný význam.

700 let před naším letopočtem,

Vzniká původní latinka, která obsahovala pouze velká písmena.

ABCDEFHIKL
MNOPQRSTVX

Latinka se postupně vyvíjela, některá písmena se měnila, některá přibyla.

ÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ
ŤÚŮÝŽ

Současnost

Vedle písmen se součástí písma (ne však abecedy) stala i tzv. interpunkční znaménka, která latinka sdílí s mnohými dalšími písmy:

  • . , ; : - ! ? " ' ( ) … pro oddělování vět a jejich částí
  • + / < = > [ ] { } ~ % & … nejen pro matematické výrazy
  • # $ * @ \ ^ _ ` | … zvláštní znaky, které nabyly na významu kvůli počítačům

Latinku používá přes 2 500 000 000 lidí.

Číslice

Všechny jazyky, které dnes píší latinkou, používají také tzv. Arabské číslice pro zápis čísel.

Arabské číslice jsou následující:

0123456789

Zpracovali žáci: Dita Bílá, Martin Šimek, Tomáš Borovka 07/08/9D

toplist