Tabulkový kalkulátor

Program, který je určen především pro přípravu tabulek.
Slovo kalkulátor upozorňuje na schopnost provádět výpočty.

Základní popis prostředí

Prostor - list - je rozdělený na buňky.

Adresa buňky je označení řádku a sloupce, ve kterém se nachází. (např. A9). Buňka má 2 části - obsah a výstup.

excel - obsah buňky

Tvarování tabulek

Ohraničení a barevné zvýraznění tabulek provádíme na označených buňkách. Ohraničení můžeme libovolně kombinovat a skládat

excel - tvarování tabulky

Grafy

Graf je obrazové znázornění informace, jejího chování, změn nebo vztahů k jiným informacím.

Graf může mít nejrůznější podoby. Při výběru je třeba si dát pozor na správné použití. Ne každý graf ze široké nabídky, kterou nám program umožní musí být vhodný pro danou situaci.

Postup při tvorbě grafu

  1. Vytvořím si vzornu tabulku.
  2. Označím vzornou tabulku.
  3. Zadám příkaz pro vložení (Vložit → Graf)
  4. Pomocí průvodce řádně vyplním VŠE potřebné.

Potřebné??

Graf musí být čitelný bez vedlejšího vysvětlování toho, co znázorňuje. Toho dosáhnem když zajistíme přesné pojmenování grafu a os včetně doplnění jednotek, které jsou použity.

Dalšé text v přípravě ...

toplist