E-MAIL - elektronická pošta

e-mail symbol

Je systém, který umožňuje posílání zpráv (souborů) mezi počítači. Počítače, které tyto soubory zpracovávají se nazývají Mail Servery. Mají za úkol zprávy přijímat, zpracovávat a odesílat.

Zprávy se odesílají mezi poštovními schránkami. To jsou složky umístěné na serveru. K otevření složky je třeba jméno a heslo.

E-mailová schránka

Název e-mailové schránky tvoří:

můj název schránky @ jméno serveru kde je schránka umístěna

Zřízení e-mailové schránky nabízí zdarma v rámci reklamy různé společnosti. Obvykle jsou to ty, které se zabývají reklamou na internetu. (např. seznam.cz, centrum.cz, google.com)

Elektronická pošta se stala nepostradatelným nástroje lidské komunikace. Její nespornou výhodou je:

 • okamžité doručení
 • je zdarma
 • zprávy nám přehledně uchovává a třídí
 • přístupnost z libovolného pc (připojeného k intenetu)

Má samozřejmě také nevýhody

 • anonymita
 • nedá se vždy zjistit stav doručení
 • může přenášet počítačové viry
 • nevyžádaná pošta okrádá o čas

Posíláme E-maily

Pokud neodesíláme e-mail nějakému kamarádovi nebo někomu kdo nás již dobře zná, měli bychom zajistit aby bylo v nastavení e-mailu řádně vyplěno jméno.

PŘEDMĚT e-mailu slouží pro stručné označení čeho se e-mail týká. Správně zvoleným předmětem si můžeme zajistit pozornost, upozornit na naléhavost či uvést vhodnou atmosféru.

Na začátek předmětu se vkládají značky. Nejčastější jsou RE: znamená, že se jedná o odpověď na předchozí e-mail a FWD: znamená, že se jedná o přeposlanou zprávu. Tedy zprávu, jejíž nejsme autory, ale pouze zprostředkovateli.

Jaký předmět by mohla mít zpráva, ve které chcete oznámit že byste rádi přijeli k někomu na návštěvu?

Všichni posílají e-maily

Každý den je odesláno v průměru 210 000 000 000 e-mailů. Mezi odeslanými e-maily tvoří však významnou část (70-80%!) tzv. nevyžádané zprávy = SPAM.

Mezi nevyžádané zprávy patří především reklama. Dozvědět se o spamu více.

SPAM - Infografika

Zdroj: http://www.pinterest.com/pin/129830401727832138/

K zamyšlení

 1. Jak předcházet tomu, že se budu stávat obětí SPAMU?
 2. Jak se může ze mě stát SPAMER (autor spamu)?
 3. Co nejhoršího mi může spam způsobit?
 4. Jak rozeznám SPAM?

VY_32_INOVACE_374_E-MAIL
[CZ.1.07/1.4.00/21.2531]

OPVK LOGO Individualizací a inovací k lepší kvalitě

vzdělávací obor:INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
určeno pro: žáky 7.,8. a 9. ročníků ZŠ
autor: Mgr. J. K0přiva, 2012 - 2013
tématický okruh: Vyhledávání informací a komunikace.
Zpracování a využití informací.
téma: Kritický přístup k mediálním informacím,
dodržování zásad hospodárnosti,
vědomí následku mylné informace.
toplist