TEXTOVÉ EDITORY

Textový editor je počítačový program určený
ke zpracování nebo úpravě (= editaci) textové informace.

img src: https://www.ancient-code.com

Logika textu

Informace se zpracovávají proto, aby se mohly dále předávat. Má-li být informace úspěšně předána, musí jí ten, pro koho je určena, pochopit.

O každé části textu můžeme podle povahy rozhodnout, zda patří do jedné z následujících kategorií:

Nadpis - Seznam - Normální

* slovo normální znamená běžný, obvyklý, pravidelný

Internetová stránka je také textový dokument

Jakkoliv se zdají nternetové stránky graficky komplikované a pestré, jsou vytvářeny dle stejných pravidel, která platí pro textové editory.

BBC EL MUNDO EL PAÍS HERALD TRIBUNE NEW YORK TIMES TÝDEN

Nadpisy

Nadpis nás stručně informuje o následujícím obsahu, zároveň také určuje logiku uspořádání textu. Informuje o tom, jak spolu informace souvisí. Nadpisy se dělí obvykle do 3. úrovní.

tvorba nadpisu

Nadpis 1 Nadpis 2 (podnadpis) Nadpis 3 (podnadpis podnadpisu)

Zmenšující se velikost písma v žádném případě nenaznačuje, že by byl následný text méně důležitý. Dává pouze najevo, že následující text stále vztahuje ke svému "většímu" předchůdci.

Jak přeměním text na nadpis?

Velmi jednoduše. Označím a vyberu z nabídky šablony příslušnou úroveň. (nadpis1, nadpis2 ..)

Příklad

Svět

Svět je pojem, kterým lidé označují prostor okolo sebe. V moderním pojetí nejčastěji označuje planetu Zemi, kterou lidstvo obývá. V tomto významu např. mapa světa označuje mapu povrchu Země. Pojem svět může také popisovat lidskou populaci všeobecně nebo jako určitou skupinu lidí.

Evropa Česko

Vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km).

Maďarsko

Vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Maďarsko hraničí s Rakouskem (366 km) a Slovinskem (102 km) na západě, s Chorvatskem (329 km) a Srbskem (151 km) na jihu, s Rumunskem (443 km) a Ukrajinou (103 km) na východě a se Slovenskem (677 km) na severu.

Asie Tibet

Je historické území ve střední Asii. V minulosti býval Tibet nezávislým královstvím, od padesátých let 20. století je z drtivé části svého území součástí Čínské lidové republiky.

Laos

Vnitrozemský stát v jihovýchodní Asii na poloostrově Zadní Indie. Jeho sousedy jsou Vietnam, Kambodža, Thajsko, Myanmar a Čína.

zdroj příkladu: Wikipedie

Seznam

Nebo-li výčet, je skupina položek, které se společně podílí na nějaké informaci. Nejedná o souvislý text, obvykle je tvořen co nejstručněji.

Rozlišujeme 2 typy seznamů:

 • neuspořádaný
 • uspořádaný

Podle toho, zda záleží na pořadí položek.

Do hor je třeba si vzít:
 • dobrou obuv
 • mapu
 • něco k jídlu
Topinku uděláme tak, že:
 1. rozpálíme olej na pánvi
 2. opatrně položíme chléb
 3. obracíme dokud nemá zlatavou barvu

Poznáte který je který?


Postup při vytváření seznamu

Je velmi jednoduchý!

 1. Napiš pod sebe slova, která mají být součástí seznamu.
 2. Označ je.
 3. V textovém editoru najdi příkaz pro přeměnu na seznam.

Kombinované (vnořené) seznamy

Je dokonce možné, kombinovat seznamy do sebe. Tedy udělat seznam uvnitř seznamu.

SLONI

 • Slon Africký
 • Slon Indický
  • slon cejlonský
  • slon sumaterský
  • slon bornejský

Postup je stejný jako v přechozích 3 krocích.

Jen na závěr použij klávesu TABULÁTOR pro odsazení položek "dovnitř" seznamu.

VY_32_INOVACE_352_LOGIKA_TEXTU
[CZ.1.07/1.4.00/21.2531]

Formátování textu - styly

Druh písma, zarovnání textu a změnu barvy provádíme vždy pomocí stylů. Ty nám zajistí, že bude dokument jednotný. Styly sdružují jednotlivé prvky dokumentu dle jejich povahy (jako nadpis, seznam atd.).

formátování textu

Výsledná úprava a nastavení se promítne do všech prvků stejné povahy v celém dokumentu. Důležitou výhodu je skutečnsot, že styly můžeme kdykoliv odebrat a tím okamžitě zrušit všechny úpravy v textu.

Text, který vytvoříme pomocí stylů je navíc přístupnější pro ostatní, neboť si můžou velmi jednoduchým a rychlým zásahem text přizpůsobit svým potřebám.

Vlastní styly

Ke stylům, které jsou připravené programem, si můžeme vytvořit libovolný počet stylů vlastních. Důvodem je:

 • urychlení úpray
 • zachování jednotného tvaru

VY_32_INOVACE_362_TEXT_A_STYLY
[CZ.1.07/1.4.00/21.2531]

Šesterka & Typografie

Šesterka je zkrácené označení pro 6 základních typografických pravidel. Typografie je grafický obor zabývající se sazbou písma a určuje pravidla pro skladbu. Úkolem typografie je dohlížet na to, aby bylo písmo používáno pokud možno jednotně a správně.

 1. Mezerník nikdy nepoužíváme ke grafické úpravě textu.
  Každý stisk mezerníku totiž vloží do textu prázdný znak, který se pojí se slovem.
 2. Text se graficky upravuje až na závěr. Během jeho přípravy je to zdržování. Pro grafické úpravy používám STYLY.
 3. Nadpis je sám na řádku.
 4. Za čárkou a tečkou se vždy píše mezera.
 5. Rozsáhlejší text dělíme do odstavců.
  Odstavec začínáme klávesou tabulátor.
 6. Vždy uvádím přesný zdroj odkud jsem čerpal/a informace.

Typografie se také zabývá vzhledem písma a přípravou fontů - sadami znaků abecedy, mající společný charakter.

typo
Zdroj obrázek: http://www.spd.org/

Fontů (písem) je v dnešní době nepřeberné množství. Obvykle se nabízejí na specializovaných internetových stránkách.

Fonty zdarma ke stažení

Jako každý jiný produkt, mohou být písma licencována. Tzn., že jejich komerční využití je zpoplatněno, nebo je třeba font nejprve zakoupit. Kvalitně zpracované fonty mohou být velmi nákladné.

cena fontu
ukázka z fonts.com - cena fontu Avenir® Next Cyrillic Heavy

Kolik je vlastně znaků?

v přípravě ...

VY_32_INOVACE_350_ZAKLADY_TYPO
[CZ.1.07/1.4.00/21.2531]

VY_32_INOVACE_349_O_TXT_EDITORECH
[CZ.1.07/1.4.00/21.2531]

OBRÁZKY V TEXTU

Obrázky patří mezi nejstarší způsob komunikace. Kromě estetické funkce vždy předávají nějaké informace.

prehistoric painting bison
jeskyní malba z Lascaux (Flickr.com, CC)

Lidé používají obrázky od nepaměti. Obrázek z jeskyně je více než 15 000 let starý.
Jaký měl autor důvod k tomu vytvořit tuto malbu?

Způsoby používání obrázků

Součástí textové informace bývá často obrázek - informace grafická. Také tím jaký způsob použijeme, předáváme informaci.

Navození atmosféry - nálady

Tento způsob nám dává možnost naladit dopředu čtenáře do nějaké nálady. Zároveň můžeme navodit téma obsahu pro rychlou orientaci.

navození atmosféry

zdroj: aktualne.cz

Přečteme-li si titulek a prohlédneme-li si obrázek tak i bez znalosti podrobností v nás vyvolá nějakou náladu. Jaký pocit vyvolává tato kombinace na ukázce?

Odlehčení - odpočinek

Používáme především tam, kde je mnoho textu a chceme očím čtenáře poskytnout možnost "odpočinku". Obrázek může zároveň pobavit a nebo mít v sobě skrytou informaci. Tím že je informace skrytá, nutí aktivovat mozek.

odlehčení

Napádá vás jaký by mohl mít tento obrázek vztah k tomuto textu? Proč vás napadlo právě to?

Doplňující informace

Tento typ grafické informace má konkrétní význam a vztah k textu. K obrázku je třeba připojit popis. Popis zajistí že má obrázek pochopitelný význam i samostatně - bez nutnosti podrobné znalosti obsahu okolního textu.

informativní obrázek

Obrázky nejsou všech

Internetové vyhledávače dokáží obrázky vyhledávat. Takové obrázky jsou ve většině případů součástí nějakých internetových stránek a tak podléhají autorským právům. (= jsou majetkem někoho, někdo je vytvořil či jinak získal). Chceme-li pak takový obrázek použít jako součást vlastní práce, je nezbytné uvést zdroj. Má-li se obrázek veřejně prezentovat (nástěnka, výstava, článek) je nezbytný souhlas autora.

Obrázky legálně

Skvělým zdrojem pro obrázky jsou fotobanky. To jsou internetové portály, které fungují jako sklad - obchod s obrázky/fotografiemi. Obrázky je možno procházet, vyhledávat v nabídce řádu stovek tisíc obrázků.

i stock photo result

Některé obrázky větších rozměrů je možné si zakoupit ve skvělé kvalitě. Pokud obrázek zakoupit nechceme, musíme se spokojit s menšími rozměry nebo se smířit s reklamním textem.

photo credit

Důležité však je, že tímto způsobem neporušujeme zákon a nepřivlastňujeme si cizí dílo.

Fotobanky

Sociální sítě

Obrázky nelegálně

Obrázky v textovém editoru

Do textového editoru můžu vložit obrázek 2 způsoby:

 • pomocí schránky,
 • hlavní menu `Vložit` → `obrázek` → `ze souboru`

vložení obrázku ze souboru

Vlastnosti obrázků

Veškeré možné chování obrázku můžeme nastavit pomocí nabídky, která se zobrazí po kliknutím pravého tlačítka na obrázek. V menu FORMÁT se pak vyskytují možnosti nastavení tvaru obrázku a jeho chování vůči okolí.

vlastnosti obrázku

Nejčastěji je třeba měnit obtékání textu. Tedy nastavit si, jak má text obrázek obklopit a nebo se mu naopak vyhýbat.

VY_32_INOVACE_357_TEXT_A_OBRAZKY
[CZ.1.07/1.4.00/21.2531]

OPVK LOGO Individualizací a inovací k lepší kvalitě

vzdělávací obor:INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
určeno pro: žáky 7., 8. a 9. ročníků ZŠ
autor: Mgr. J. K0přiva, 2012 - 2013
tématický okruh: Zpracování a využití informací.
téma: Zpracování informace v textové podobě na uživatelské úrovni,
kritický přístup k mediálním informacím,
porozumění obsahu jednoduchých textů,
dodržování zásad hospodárnosti,
práce s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví.
toplist