Vektorové malování

Během klasického malování v grafickém editoru ve skutečnosti vyplňujeme jednotlivé pixely mřížky - rastru. Vzniká tak rastrová grafika.

Vektory jsou geometrické tvary, ze kterých je výsledný obrázek složen. Výhodou vektorů je, že můžeme kdykoliv měnit velikost, aniž bychom ztráceli na kvalitě výsledku.

On-line editory

Vektorových grafických editorů existuje celá řada. Ty on-line mají výhodu, že je lze používat obvykle zdarma. Mají však některá omezení. Především pro pokročilé úpravy.

První experimenty

Použij editor method.ac

Základní tvary

Pokročilejší

toplist