Vektorové malování

Online lekce, návody a postupy - INFORMATIKA / 2. pololetí 2021

  • ZAČÍNÁME 1. LEKCÍ A POSTUPNĚ PŘIDÁVÁME.
    Akutálně jsme u 7. lekce.
  • Jakmile LEKCI zvládneš, úkol odevzdej - NASDÍLEJ.
  • Než odešleš ZKONTROLUJ, jestli máš VŠE z 1. lekce, pak z 2. atd. Všechny výtvory jsou pohromadě.

Co je to vektorový obrázek?

Během klasického malování v grafickém editoru ve skutečnosti vyplňujeme jednotlivé pixely mřížky - rastru. Vzniká tak rastrová grafika. Obrázek je tvořen z vybarvených čtverečků - pixelů.

Vektory jsou vlastně geometrické tvary. Vektorový obrázek se skládá z těchto tvarů. Výhodou takového postupu je, že můžeme kdykoliv měnit velikost obrázku, aniž bychom ztráceli na kvalitě výsledku - tedy aniž by se obrázek "rozkostičkoval".

Vlevo je obrázek pomocí rastru. Vpravo je vytvořen vektorově.

Lekce 1 - založení bloku

Pro naše experimenty využijeme program Power Point. Zde si založíme kreslící blok, takže budeme mít všechny výkresy pohromadě.

Tvým prvním úkolem je: založit si blok, pojmenovat ho, upravit si titulní stránku a nasdílet.

Obrázkový návod s postupem.

1. Založení bloku

2. Příprava bloku

3. Vložení prázdného listu do bloku

Lekce 2 - VLAJKY

Na první stránku svého bloku se pokus přesně překreslit alespoň 4 z následujících vlajek.

Měj na paměti, že vlajky používají přesné poměry velikostí a symetrické rozvržení. (Např. pruhy ve vlajce Peru jsou přesně třetiny, zelený a bílý pruh Alžírské vlajky jsou stejné apod.) Při tvorbě ti bude velmi užitečná SCHRÁNKA.

Nápověda

Jak už zaznělo v úvodu, vektorové kreslení je ve skutečnosti skládání z geometrických tvarů.

Lekce 3 - TANGRAM

Tangram je čínský hlavolam. Tvým úkolem je připravit jednotlivé dílce.

Nápověda

Tangram má tvar čtverce. Rovnoběžník se nenachází v nabídce programu a tak jej bude potřeba sestavit z jiných dílků.

Na tomto odkazu si můžeš hlavolamy vyzkoušet.

Lekce 4 - 3D

3D znamená trojrozměrný. Toto označení používáme, když se snažíme zachytit 3 rozměry věcí. Obvykle šířku, výšku a hloubku. Všechny věci kolem tebe mají 3 rozměry.

Tvým úkolem je sestavit následující model kvádru včetně všech popisků a barev.

Nápověda

Jak upravit písmo/text?

Lekce 5 - Barevné 3D

Tentokrát se zaměříme na barvy. Stejně jako v předchozích případech se výsledek skládá ze základních tvarů.

Tvým úkolem je sestavit obrázek alespoň jedné nádoby tak, aby se co nejvíce podobal vzoru.

Jak nastavit průhlednou barvu?

Jak domalovat nepravidelné tvary?

Lekce 6 - VZOREK

Našim úkolem je připravit "vzorek" (anglicky pattern). To je tvar, který může svým opakováním vyplnit prostor.

Tvým úkolem je připravit pokud možno stejný obrázek jako je následující vzor.

Nápověda

Nejprve si připrav základní tvar. Potom pomocí schránky vyskládej jeho kopie. (Pomocí schránky Ctrl+C - Ctrl+V vyplníš tím tvarem zbytek papíru)

Pro snadnější kopírování se ti bude hodit, když si tvary před kopírováním seskupíš. Obrázek se pak bude chovat jako celek.

Které tvary jsou použity?

Lekce 7 - 3D II.

Tvým úkolem je připravit pokud možno stejný obrázek jako je následující vzor:

(Kreslíš obě části - shora + ze předu)

Nápověda

Nejdůležitější bude sestavit si správně krychli. Tu získáš tím, že správně zkombinuješ 2 základní obrazce krychle. Potřebuješ 2 aby vznikla přední + zadní část.

Pohled zepředu nebo shora získáš správnou kombinací pořadí, jednotlivých krychliček. Zbytek už je úkol pro schránku.

Spojení krychliček

Nastavení pořadí

toplist