Informatika je nauka o zacházení s informacemi.

Naším smyslem je pěstovat pozitivní vztah, orientační smysl a naučit se s nimi rozumně nakládat.

AKTUÁLNÍ ZADÁNÍ

8.ročník

ARTIST

Průběžně budeme pracovat na vyřešení následujících obrazců. (Možno přeskakovat.)

Řešení uložíš jako sešit prezentace. 1 slajd = 1 řešení = print screen celé obrazovky.

#5 Počítač

Termín odevzdání: 3.11.2023 (2 hodiny IT)

Na stránkách prodejce se podívej, jaké jsou potřeba komponenty pro sestavení počítače.

  • Naplánuj výběr jednotlivých komponent tak, aby ti stačilo 15 000 Kč.
  • Zaznamenej výběr formou prezentace.
  • 1 snímek = 1 komponenta
  • Vždy bude uvedena cena a odkaz do obchodu.
  • Navíc zjisti, jakou nejdůležitější vlastnost u každé komponenty sledujeme a tu rovněž zaznamenej.

#6 Telefon

Porovnej hlavní parametry telefonu, jehož cena je mezi 3 a 4 tisíci Kč a telefonem který stojí mezi 9 a 11 tisíci.

9.ročník

Microbit

Průběžně budeme pracovat na vyřešení všech zadání.
Lze i na přeskáčku. 1 řešení = 1 známka. Odkaz na zadání

Křemílek a Vochomůrka

Termín odevzdání: 6.12.2023

Vytvoř prezentaci, ve které shrneš, o čem byl následující díl oblíbené pohádky.


Je opravdu naše doba tak moc jiná?

Autor fotografie (↑): Stanley Kubrick, 1946

O 70 let později ...