Důležité pojmy z kapitoly Látka, těleso

(V rozsahu učiva fyziky pro 6. ročník základní školy.)

Správné pochopení celé kapitoly si můžeš prověřit, pokud dokážeš vysvětli každý z pojmů uvedených v tabulce. Dále by pak neměl být pro tebe problém najít souvislost mezi každýma dvěma po sobě jdoucími řádky.

těleso ?
látka ?
skupenství ?
molekula ?
atom ?
prvek ?
elektron ?
neutron
proton
kvark