Těleso a látka

Všechno kolem nás je tvořeno látkami. Seskupení látky do určitého tvaru říkáme těleso.

Z čeho jsou látky?

Od pradávna se lidé zabývají tím, na jaké nejmenší kousky by se dala rozdělit hmota. Filosof Démokritos dospěl k názoru, že na konci dělení musí být nějaká nejmenší část, která již nejde rozdělit. Nazval ji ATOM – dále nedělitelný.

Od této doby uplynulo několik tisíc let, během kterých se nejrůznější vědci snaží tu úplně nejmenší částečku objevit.

pod mikroskopem

Následující obrázky zdaleka nedosahují „atomových rozměrů“. Jsou to záběry z mikrosvěta na který se dá podívat mikroskopem. „Zvířátka“ na obrázkách jsou „jen“ 1 000 x menší než 1 milimetr (srovnej: atom je ještě 1 000 000 krát menší)

bakterie: v mléce, v tlustém střevě (2x), bakterie salmonely, roztoč svrabu v kůži, roztoč z citrusu
zdroj: wikipedie, stefajir.cz

3. řádek: klíště, vir HIV v krvi a zrnka pylu
zdroj: Akademie věd ČR

Další obrázky z mikrosvěta

ZAJÍMAVOST

V jednom litru mořské vody žije v průměru 38 tisíc druhů bakterií. Pro srovnání: gram písku obývá v průměru pět až devatenáct tisíc bakteriálních druhů.