Vteřina nebo sekunda?

Dne 1.1.1980 bylo u nás schváleno používání Mezinárodní soustavy jednotek SI. Tím jsme si jasně vymezili jako jedinou jednotku času sekundu.

Vteřina vznikla v době národního obrození ve snaze najít ryze české označení k prvotnímu významu – tj. řadové číslovce druhý – lat. secunda. Slovo vteřina bylo odvozeno ze slovanského tvaru „vterý“.

Vteřina je jednotka úhlu – celým názvem úhlová vteřina.