Malé etudy pro klávesnici a myš - Jak rychle píšeš?

12. Jak rychle píšeš?

Zjisti jak rychle píšeš!

→ START ← → STOP
0 0   0
obtížnost: rychlost:

informace o cvičení Jak rychle píšeš?

Cvičení, pomocí kterého lze monitorovat vývoj orientace na klávesnici. Díky rozložení na jednotlivé znaky lze sledovat a zároveň trénovat specifické oblasti znaků.

DUM - informace

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Základy práce s počítačem

Téma: Zpracuje na uživatelské úrovni informace v textové formě, pracuje s textem v textovém editoru, využívá standardní funkce počítače.

Určeno pro žáky 1. - 6. třídy
Autor: J. Kopřiva, 2012/13