Malé etudy pro klávesnici a myš - Rozházený text

11. Rozházený text

Tvým úkolem sestavit rozházený text bajky do původní podoby.

Pouze pro klávesnici

obtížnost:

informace o cvičení Rozházený text

Cvičení prověřuje pokročilou orientaci v textu a typografické pravidlo - psaní mezery za tečkou a čárkou. Od úrovně 4 nabízí kormě mezer a prázdných řádek navíc nástrahy v podobě znaků, které do textu nepatří. Nejvyšší úroveň přidá do textu 60 procent poruch. Cvičení lze také použít pro vyzkoušení principu zarovnání textu do bloku.

DUM - informace

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Základy práce s počítačem

Téma: Zpracuje na uživatelské úrovni informace v textové formě, pracuje s textem v textovém editoru, využívá standardní funkce počítače.

Určeno pro žáky 1. - 6. třídy
Autor: J. Kopřiva, 2012/13