Malé etudy pro klávesnici a myš - Obrázky z písmen

7. Obrázky z písmen

Úkolem je sestavit obrázky ze znaků podle vzoru.

informace o cvičení Obrázky z písmen

Toto cvičení prověřuje zvládnutí pohybu v textu jak kurzorovými klávesami tak přesouvání pomocí kláves DELETE a BACKSPACE.

DUM - informace

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Základy práce s počítačem

Téma: Zpracuje na uživatelské úrovni informace v textové formě, pracuje s textem v textovém editoru, využívá standardní funkce počítače.

Určeno pro žáky 1. - 6. třídy
Autor: J. Kopřiva, 2012/13