Malé etudy pro klávesnici a myš - Klik a dvojklik

2. Klik a dvojklik

Kliknutím rozsviť žlutá a fialová pole. Žlutou rozsvítíš dvojklikem, pozor na šedá pole!

informace o cvičení Klik a dvojklik

Koordinované používání kliku a dvojkliku může sloužit jednak ke sklidnění soustředěnosti a zároveň trénuje přesnost při umisťování kurzoru myši. Při snaze dosáhnout co nejnižší čas splnění dochází k rozhodování o ideální strategii na základě symetrického uspořádání.

DUM - informace

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Základy práce s počítačem

Téma: Zpracuje na uživatelské úrovni informace v textové formě, pracuje s textem v textovém editoru, využívá standardní funkce počítače.

Určeno pro žáky 1. - 6. třídy
Autor: J. Kopřiva, 2012/13