Interaktivní model principu hydraulického zařízení

změna velikost nádob
zkoušení z výpočtů
-+ změna hmotnosti
?
m =
-+
F1 =
F2 =
S1 =
S2 =
p =
g =
× Hodnota veličiny je OK
F1
F2
S1
S2
p
m

Přehled a vysvětlení veličin

F1 síla působící ve směru gravitace na plochu S1
je způsobená tíhou tělesa
F2 síla vyvolaná působením kapaliny.
má opačný směr než F1
p tlak, kterým působí kapalina na plochu S
v našem případě je ve všech místech stejný
S1, S2 velikost plochy
tlak je definován jako působení síly na plochu p = F/S
m hmotnost tělesa
na těleso o hmotnosti m působí gravitační síla (tíha) Fg = m . g
v našem modelu odpovídá síle F1
g gravitační zrychlení
číselně je rovno gravitační síle působící na těleso v gravitačním poli
hodnota 9,81 je průměrná hodnota platná pro naší planetu

Postup při výpočtu tlaku a síly

Vycházíme ze základního vztahu pro výpočet tlaku.

Tlak v kapalině je stejný, a proto platí:

Známe-li rozměry plochy, snadno určíme sílu:

nebo

Znění Pascalova zákona

TLAK VYVOLANÝ VNĚJŠÍ SILOU
PŮSOBÍCÍ NA POVRCH KAPALINY V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ
JE VE VŠECH MÍSTECH TEKUTINY STEJNÝ.

FYZIKA NA VLTAVĚ
http://www.zsvltava.cz/fyzika

Interaktivní model hydraulického zařízení a demonstrace Pascalova zákona.
Vysvětlení a modely výpočtů pro hydraulický lis.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
LaTeX by Thomas Lochmatter

@edgering 2020