Štítek: model

těleso a látka, vesmír, zajímavosti

Voda na Zemi

Následující obrázky skvěle zachycují porovnání množství vody a vzduchu s rozměry Země. Obrovský nepoměr je dán tím, že voda i vzduch lemují víceméně pouze povrch Země. Následuje srovnání celkového množství vody a sladkovodní Ano, ta malá modrá bublinka představuje veškerou sladkou vodu, kterou zde mají živí tvorové k dispozici. Kromě slané vody je na Zemi voda ještě přítomna ve vzduchu ve formě páry. Tuto voduCELÝ PŘÍSPĚVEK

9. ročník, elektromagnetismus, Polovodiče

Jak funguje dioda a tranzistor

Tranzistor je elektronická součástka tvořena polovodiči. Tuto součástku najdeme v každém elektronickém zařízení. Dá se říct, že má na svědomí funkci veškerých elektronických přístrojů. V roce 1956 byla za její objev udělena Nobelova cena za fyziku. Pokud bychom chtěli velmi zjednodušeně popsat funkci tranzistoru, můžeme říct, že má za úkol spínat a rozepínat elektrický obvod. Je to tedy svým způsobem spínač. Narozdíl od svých mechanickýchCELÝ PŘÍSPĚVEK

7. ročník, světlo

Odraz a lom světla – simulace

Na této adrese je k dispozici skvělý simulátor odrazu a lomu světla. Aktivity Vytvoř návrh vlastní laserové show. Vymodeluj situace: Chlapec si na prosluněné pláži hraje s lupou. Zamračená obloha. Slunečný den v okolí fontány. Vytvoř model pro zobrazení tělesa spojkou. Vytvoř model pro zobrazení tělesa rozptylkou. Znázorni rozklad světla na hranolu. Sestav čočky tak, aby ti vznikl paprsek podobný laseru. Znázorni, jak paprsky pronikajíCELÝ PŘÍSPĚVEK

6. ročník, těleso a látka

Pevná látka v kapalině

Toto video znázorňuje, co se děje při setkání pevné a kapalné látky z pohledu atomů/molekul. Ve skutečnosti je tento proces velice rychlý a odehrává se mezi obrovským počtem stavebních částic. Částice jsou k sobě přitahovány a párují se díky opačnému náboji. V kostičce, která by měla rozměry 1 cm x 1 cm x 1 cm je přibližně 2 . 10 19 molekul. Led ve voděCELÝ PŘÍSPĚVEK

9. ročník, elektromagnetismus

Magnetická indukce

Jak už víme, vytváří pohybující se elektricky nabité částice magnetické pole. Za běžných podmínek, je toto pole velice slabé. Navíc je pohlcené izolací vodiče. zdroj: http://web.mit.edu Tento objev byl víceméně náhodný. Samozřejmě inspiroval další otázku. Jde to i obráceně? Tzn., vyvolá pohyb magnetu elektrický proud?