1. Hustota dřeva (jedlového) je kolem 520 kg / m3. Vešlo by se 120 stromů, každý o hmotnosti 1 tuna do skladiště o rozměrech 5 m x 3 m x 4 m ?
  2. Americká sekvoj (600 kg / m3) váží až 1200 tun. Kolik těchto stromů by se vešlo do stejného skladiště?
1. příklad 2. příklad
skladiště
Vsklad = 5 m . 3 m . 4m = 60 m3

dřevo:
ρ = 520 kg / m3
m = 120 t = 120 000 kg
V = ? m3

skladiště
Vsklad = 60 m3

sekvoj:
ρ = 600 kg / m3
m = 1 200 tun = 1 200 000 kg
V = ? m3

sekvojí ve skladišti = x

V = m : ρ
V = 120 000 kg : 520 kg / m3
V = 230,8 m3

V > Vsklad

V = m : ρ
V = 1 200 000 kg : 600 kg / m3;
V = 2 000 m3;

x = Vsklad / V
x = 0,03

Dřevo 120 stromů by se do uvedeného skladiště nevešlo. Do skladiště by se vešly pouze 3 setiny z 1 stromu.