Samostudium 6.A 2022/I

Zadání samostudia distanční výuky.

26.1.2022 – 1 hodina fyziky

V učebnici na straně 62 je tabulka hustot látek. Do sešitu si narýsuj následující tabulku, do které doplň chybějící údaje. (Nápovědu najdeš na straně 63.)

látka hmotnost objem
zinek ? 1 litr
voda 499 kg ?
? 1 500 kg 2 m3
rtuť ? 100 dm3
? 33,9 kg 3 dm3

29.11.2021 – 1 hodina fyziky

1. Opakuj si číselné předpony. Budeme je znát zpaměti.

Do příkladového sešitu:

2. Vymysli příběh nebo pohádku, ve které se správně objeví 5x slovo svislý a 5x slovo vodorovný.
3. Narýsuj trojúhelník, jehož obsah bude 18 cm2. Změř, jak dlouhé jsou strany tohoto trojúhelníku. Pamatuj při tom, na správný postup při měření, tak, jak ho používáme a zaznamenáváme ve fyzice.

24.11.2021 – 1 hodina fyziky

1. Opakuj si číselné předpony. Budeme je znát zpaměti.

Giga 1 000 000 000 miliarda
Mega 1 000 000 milión
kilo 1 000 tisíc
deci 0,1 desetina
centi 0,01 setina
mili 0,001 tisícina
µ mikro 0,000 001 milióntina
nano 0,000 000 001 miliardtina

2. Trénuj převody jednotek objemu. Postup převodu je stejný jako u obsahu. Jen s tím rozdílem, že počet nul nezdvojnásobujeme, ale ztrojnásobujeme.

3. V učebnici na straně 34 zjisti, co je to „svislý“ a „vodorovný“ směr a jak se měří. Do sešitu na poznámky pod nadpis „Vodorovný a svislý směr“ si poznamenej, co jsi zjistil(a).