Samostudium 7. r. – 2021/I

Téma: Hydrostatický tlak

Samostudium pro období: 19. 01. – 21.01. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

 • V učebnici si přečti kapitolu: „Hydrostatický tlak“ (3 strany)
 • Do sešitu si zaveď stejný nadpis + text v modrém rámečku na konci kapitoly. (Začíná: Hydrostatický tlak …)
 • Připoj řešený příklad z učebnice v úvodu kapitoly – avšak s následujícími rozdíly:
  • hrnec bude mít výšku 50 cm,
  • místo vody bude naplněn olivovým olejem.

Téma: Povrchové napětí

Pro 7.C

Do sešitu, pod nadpis Povrchové napětí, doplň zápisky dle učebnice k následujícím pojmům:

 • Neustálý, neuspořádaný pohyb
 • Základní vlastnosti kapalin
 • Pružná blána
 • Povrchové napětí
 • Mýdlový roztok
 • Kapky rosy

+ 2 obrázky „výslednice sil“ na straně 66 dole


Téma: Povrchové napětí

Samostudium pro období: 12. 01. – 14.01. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

 • V učebnici si přečti kapitolu: „Vlastnosti kapalin, povrchové napětí“ (3 strany)
 • Do sešitu na poznámky si zapiš text v modrém rámečku, který je na konci kapitoly. (Začíná: Molekuly kapalin …)
 • Zopakuj si Newtonovy zákony. (První 2 známe zpaměti.)
 • Na samostatný list papíru A4 vyřeš následující příklad:

  Jakým tlakem působí jednotlivé krychle ze 3. příkladu následujícího zadání?

 • Můžeš získat bonusové hodnocení (pro toto pololetí) za provedení některého z následujících experimentů:
  1. Vystřihni z tvrdého papíru jednoduchou „lodičku“ (obrázek v učebnici). Polož ji na hladinu a do otvoru kápni tekuté mýdlo. Co se stane?
  2. Polož na hladinu vody několik zápalek. Pomocí jiné zápalky namočené v mýdle se dotkni hladiny. Co se děje?
  3. Pokus se na hladinu umístit více kovových kancelářských sponek. Přestože jsou sponky s kovu, který má větší hustotu a měl by klesnout ke dnu, sponky jsou schopné se udržet na hladině. Jak je to možné?

  Všechna zadání jsou v učebnici, kde jsou další nápovědy. Pokud nemáš tekuté mýdlo nevadí. Namydli si ruce a odeber si trochu napěněného mýdla. Funguje stejně. Experiment můžeš provádět v umyvadle a nebo v hrnci. Výsledek experimentu odešli jako foto + vysvětlení e-mailem.


Téma: Výpočet tlaku

Samostudium pro období: 15. 12. – 17.12. 2020 a 04. – 08. 01. 2021 (2 hodiny fyziky)

Na samostatný list papíru A4 vyřeš příklady č.: 3, 5a, 10 z následujcího zadání příkladů.

Nápověda:

Vzoreček pro výpočet tlaku
Výpočet na Youtube (Pozor, ve výpočtu tam chybí jednotky.)


Téma: Měření

Samostudium pro období: 01. – 03. 12. nebo 08. – 10. 12. 2020 (1 + 1 hodina fyziky)

Zadání číslo 9

Zpracuj na samostatný list papíru A4.

Tvým úkolem je změřit objem mobilu/tabletu/notebooku (podle toho z co používáš za zařízení k online výuce).

 1. Objem urči pomocí výpočtu. Změř všechny strany a pro zjednodušení budeme uvažovat, že mají tělesa tvar kvádru.
 2. Bonusové hodnocení získáš, když určíš také hustotu. K tomu je potřeba váha.

Nezapomeň na všechny náležitosti měření a úhledné zpracování.


Téma: Newtonovy zákony

Samostudium pro období: 23. – 27. 11. 2020 (1 + 1 hodina fyziky)

Zadání číslo 8

V učebnici si přečti kapitoly: Setrvačnost a Akce a reakce.

Do sešitu si zaveď nadpis: „Newtonovy zákony“. Přepiš, a postupně si zákony zapamatuj.

Zákon setrvačnosti

Těleso setrvává v klidu, nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit.


Zákon akce a reakce

Tělesa na sebe působí vždy stejně velkými silami, které mají opačný směr.

Ke studiu můžeš využít i díl Rande s fyzikou – Newtonovy zákony.


Téma: Opakování

Samostudium pro období: 16. – 20. 11. 2020 (1 hodina fyziky)

Zadání číslo 7

Tvým úkolem je vyřešit následující pracovní list. Pokud nemáš k dispozici tiskárnu nevadí, list snadno překreslíš.

Řešení si založ do složek k ostatním.


Téma: Tíhová síla, těžiště

Samostudium pro období: 9. – 13. 11. 2020 (1 + 1 hodina fyziky)

– Přečti si v učebnici kapitoly Tíhová síla, Těžiště
– Do sešitu si zaveď novou kapitolu: Tíhová síla, Těžiště
– Pod nadpis si zapiš:

Na všechna tělesa na zemském povrchu působí tíhová síla. Značíme jí FG. Tíhovou sílu můžeme spočítat podle vzorce FG = m . g. Tíhová síla určuje svislý směr.

Zadání číslo 6

Do sešitu pod dnešní zápisky přidej „otázky a úkoly“ z učebnice na konci kapitoly Tíhová síla. Ke každé otázce doplň svou odpověď.
(Nová učebnice – str. 46, stará učebnice str. 45)


Téma: skládání sil

Samostudium pro období: 2. – 6. 11. 2020 (1 + 1 hodina fyziky)

– Pusť si video Rande s fyzikou – skládání sil
Zde najdeš postup, jak se graficky skládají síly.
– V učebnici je tato kapitola na str. 40 – 44
– (Zde animace, kterou jsem používali při výkladu.)

Tvým úkolem je:

Zadání číslo 4

Do (výkladového) sešitu narýsuj výslednice složení sil: F1 = 8 N, F2 = 5 N

Platí, že 1 N = 1 cm

 1. Síly působí stejným směrem.
 2. Síly působí opačným směrem.
 3. Síly spolu svírají úhel 35°.

(Dohromady máš tedy 3 obrázky, stejně jako v ukázce s návodem.)

Zadání číslo 5

Na list A4 narýsuj výslednici sil F1 a F2, které svírají úhel 60°. (List založ k ostatním k odevzdání ve škole.)


Téma: Grafy + převody jednotek času

Samostudium pro období: 15. – 23. 10. 2020 (3 hodiny fyziky)


– Každé jednotlivé zadání (1 – 3) vypracuj vždy na samostatný list A4.
– Na každý list uveď vždy svoje jméno, třídu a číslo zadání.
– Zadání odevzdáš po skončení samostudia ve škole. Každé bude ohodnoceno.
– Zadání které nebude odevzdáno bude hodnoceno jako nesplněno.

Zadání číslo 0

Opakuj si označení fyzikálních veličin a jejich základních jednotek.

Zadání číslo 1

Znázorni pomocí grafu cestu trolejbusu MHD. Budeme předpokládat plynulý provoz bez semaforů.

Najdi si v učebnici kapitolu, ve které je podrobný návod jak správně postupovat při kreslení grafů.

8:32 Vltava střed 2 km
8:33 Voříškův Dvůr 3 km
8:35 Strakonická 4 km
8:37 U Trojic 4 km
8:39 Družba – IGY 5 km

Zadání číslo 2

Vyřeš alespoň 3 příklady na výpočet objemu z online zadání.

Zadání číslo 3

Převeď:

A 2 h 15 min → h B 1 h 10 min → h
C 4 h 130 min → h D 5 h 1 min → h
E 12 min 36 s → min F 5 min 10 s → min
G 2 min 48 s → min H 2 min 48 s → s
I 12 km/h → m/s J 72 km/h → m/s
K 54 km/h → m/s L 15 m/s → km/h
M 88 m/s → km/h N 120 km/min → km/h
O 12 km/s → km/h P 26 km/min → km/h

Postup při převodu jednotek času je vysvětlený zde.

Bonusové zadání (nejen pro Romana B.)

Šnek se vydal na návštěvu za kamarádem. Ten bydlí u nedalekého stromu ve vzdálenosti 60 m. Šnek bude vždy putovat 10 hodin a pak bude odpočívat až do druhého dne.

 1. kdy se šnek potká s kamarádem?
 2. znázorni jeho cestu grafem.