Samostudium 7. r. – 2021/I

Téma: Světlo

Samostudium pro období: 11.05. – 13.05. 2021 (2 hodiny fyziky)

Do příkladového sešitu vyřeš nsledující příklady. (Zápis, převody, výpočet, odpověď)

Část I.

 1. Jak dlouho letí paprsek světla ze Slunce na Zemi?
 2. Jak dlouho k nám poletí zprávy z Marsu, pokud poletí poloviční rychlostí, než je rychlost světla?
 3. Světlo se používá pro přenos signálu mezi Evropou a USA v optických kabelech ležících na dně oceánu. Kabel z francouzského města Lannion do amerického města Manasquan měří 13 000 km. Jak dlouho letí informace tam a zpět?

Část II.

 1. Narýsuj graf, který zaznamená vzdálenost a čas, který urazí světlo putující ze Země k Jupiteru. Do grafu vyznač místo, které odpovídá poloze planety Mars. (Tedy vzdálenosti od Země)

Samostudium pro období: 04.05. – 07.05. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

 1. V učebnici si přečti kapitolu přímočaré šíření světla, rychlost světla
 2. Pod nadpis „SVĚTLO“ si do sešitu doplň, jakou rychlostí se šíří.
 3. Zjisti, jak dlouho potrvá světlu, než dorazí ze Země na Měsíc a ze Země na Mars. (Vyřeš jako příklad do sešitu.)

Téma: opakování

Samostudium pro období: 27.04. – 29.04. 2021 (2 hodiny fyziky)

 1. Opakuj si zákony: Archimédův, Pascalův + 3 Newtonovy. Budeme je znát zpaměti.
 2. Najdi si v sešitě a zopakuj si, jaký je vztah mezi rychlostí, dráhou a časem. V zadání na příští hodině, budeš mít jednoduchý příklad na výpočet rychlosti.

Téma: Archimédův zákon – opakování

Samostudium pro období: 20.04. – 22.04. 2021 (2 hodiny fyziky)

 1. Doplň si do sešitu modrý rámeček z kapitoly „Archimédův zákon pro plyny“.
 2. Přečti si v učebnici kapitolu Atmosféra Země a pod stejný nadpis, si do sešitu namaluj vrstvy obalu Země (tropo., strato..) podle obrázku v učebnici.
 3. Vyřeš 4 příklady z předchozího zadání s tím rozdílem, že budou umístěné ve vodě. Řeš včetně zápisu, výpočtu a odpovědi, stejně jako v minulém případě.
 4. Na závěr zapiš všechny výsledky do společné tabulky.

Ukázka tabulky:

Předmět Fvz – vzduch Fvz – voda
Krabice 1l mléka … N … N
fotbalový míč … N … N

Řeš do sešitu na zápisky. Řešení tohoto a předchozího příkladu bude hodnoceno společně, známkou vysoké váhy.


Téma: Archimédův zákon pro plyny

Samostudium pro období: 13.04. – 17.04. 2021 (2 hodiny fyziky)

Urči, jaká vztlaková síla působí na:

 1. Krabici 1 l mléka na stole
 2. fotbalový míč na hřišti
 3. balónek na náměstí – plněný Heliem o objemu 0,2 dm3
 4. balónek v obchodě – plněný vzduchem o objemu 0,2 dm3

Postupuj „vzorně“ u řešení každé varianty. (Každé řešení bude tedy obsahovat zápis, vzoreček, výpočet a odpověď.)


Téma: Archimédův zákon

Samostudium pro období: 30.03. – 08.04. 2021 (2 hodiny fyziky)

 1. Vyřeš následující příklad:

  Jakou hmotností bude třeba zatížit pod vodou bóji o objemu 35 000 cm3 a hustotě 200 kg/m3, pokud budeme chtít zabránit aby vyplavala a zůstala zcela pod hladinou?

  Nápověda: Pude potřeba vyrovnat vztlakovou a gravitační sílu.

 2. Přečti si v učebnici kapitolu: „Plyny“ -> „Vlastnosti plynů“
 3. Přečti si v učebnici kapitolu: „Archimédův zákon pro plyny“
 4. Do sešitu, pod nadpis „Archimédův zákon pro plyny“ napiš odpověď na otázku: V čem se Archimédův zákon pro plyny liší oproti verzi pro kapaliny?

Samostudium pro období: 16.03. – 18.03. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

Přečti si v učebnici kapitolu „Archimédův zákon“. (str. 77 – 79.)

Do sešitu si pod nadpis „Na čem závisí vztlaková síla?“ doplň správnou odpověď a připoj vzoreček pro její výpočet.


Téma: Opakování

Samostudium pro období: 09.03. – 11.03. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

Zopakuj si výpočet HUSTOTY / OBJEMU / HMOTNOSTI a výpočet RYCHLOSTI / DRÁHY / ČASU.

Svoji kondici si můžeš ověřit zde.


Téma: Archimédův zákon

Samostudium pro období: 02.03. – 04.03. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

 • Až na to budeš mít klid, tak si pusť Byl jednou jeden vynálezce – ARCHIMÉDES
 • Pod hezký nadpis „Archimédův zákon“ si do sešitu napiš jeho zněnní:

  Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, rovnající se tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část tělesa.


Téma: Plavání těles

Samostudium pro období: 23.02. – 25.02. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

Tvým úkolem je pochopit a umět vysvětlit, kdy se těleso v kapalině potápí, kdy se vznáší a kdy stoupá.

Do sešitu si zaveď toto téma a udělej si vlastní zápisky.

Jako ověření, zda jsi správně pochopil(a) můžeš použít následující otázky a ověřit si, proč je odpověď právě taková.

 1. Potopí se dřevo v naftě? – ANO
 2. Klesne led v naftě na dno? – ANO
 3. Mohl by asfalt plavat na hladině vody v jezeře? – NE
 4. Mohl by beton plavat ve rtuti? – ANO
 5. Bude plavat zlato ve rtuti stejně jako beton? – NE

Využijeme tabulky: hustota kapalin, hustota pevných látek


Téma: Hydrostatický tlak

Samostudium pro období: 09.02. – 11.02. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

V rámci opakování se podívej na video Rande s fyzikou – Tlak v tekutinách.

Samostudium pro období: 02.02. – 04.02. 2021 (2 hodiny fyziky)

 • Znovu si v učebnici přečti kapitolu: „Hydrostatický tlak“ (3 strany)
 • Do sešitu vyřeš následující příklady:
  1. Jaký je tlak na dně bazénu o hloubce 180 cm?
  2. V nádrži ve tvaru kvádru (rozměry: 3 m x 1 m, výška 1 m) se nachází olej (hustota: 860 kg/m3).
   1. Urči hmotnost oleje.
   2. Urči tlak, jakým působí nádrž na zem.
   3. Vypočítej hydrostatický tlak který panuje u dna nádrže.
 • Opakuj si první dva Newtonovy zákony. Budeme je znát zpaměti.

Téma: Kapilární jevy

Samostudium pro období: 26.01. – 28.01. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

 • Přečti si v učebnici kapitolu: Kapilární jevy
 • Do sešitu pod nadpis: „Kapilární jevy“ vysvětli sám/sama sobě:
  • Kapalina smáčí nebo nesmáčí stěny
  • Co je to kapilára?
 • Udělej si 15 převodů na jednotky objemu

Doborovolné bonusové zadání – měření s kapkou vody

Pokus se na papír dopravit 1 kapku vody. Kapka vody se do papíru bude vskakovat a postupovat tenkými kapilárami v papíru do všech stran. Vlastně tak svým způsobem sledujeme pohyb molekul vody. (Voda se totiž snaží zajistit si co nejmenší povrch aby se co nejrychleji vypařila.) Na jak velkou plochu se kapka rozprostře?
(Pokud vodu něčím obarvíš (např. vodovky), můžeš měřit až uschne. Během rozpínání vody drž papír ve vzduchu. Zabrání se tak putování molekul „pod papír“.)


Téma: Hydrostatický tlak

Samostudium pro období: 19.01. – 21.01. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

 • V učebnici si přečti kapitolu: „Hydrostatický tlak“ (3 strany)
 • Do sešitu si zaveď stejný nadpis + text v modrém rámečku na konci kapitoly. (Začíná: Hydrostatický tlak …)
 • Připoj řešený příklad z učebnice v úvodu kapitoly – avšak s následujícími rozdíly:
  • hrnec bude mít výšku 50 cm,
  • místo vody bude naplněn olivovým olejem.

Téma: Povrchové napětí

Pro 7.C

Do sešitu, pod nadpis Povrchové napětí, doplň zápisky dle učebnice k následujícím pojmům:

 • Neustálý, neuspořádaný pohyb
 • Základní vlastnosti kapalin
 • Pružná blána
 • Povrchové napětí
 • Mýdlový roztok
 • Kapky rosy

+ 2 obrázky „výslednice sil“ na straně 66 dole


Téma: Povrchové napětí

Samostudium pro období: 12.01. – 14.01. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

 • V učebnici si přečti kapitolu: „Vlastnosti kapalin, povrchové napětí“ (3 strany)
 • Do sešitu na poznámky si zapiš text v modrém rámečku, který je na konci kapitoly. (Začíná: Molekuly kapalin …)
 • Zopakuj si Newtonovy zákony. (První 2 známe zpaměti.)
 • Na samostatný list papíru A4 vyřeš následující příklad:

  Jakým tlakem působí jednotlivé krychle ze 3. příkladu následujícího zadání?

 • Můžeš získat bonusové hodnocení (pro toto pololetí) za provedení některého z následujících experimentů:
  1. Vystřihni z tvrdého papíru jednoduchou „lodičku“ (obrázek v učebnici). Polož ji na hladinu a do otvoru kápni tekuté mýdlo. Co se stane?
  2. Polož na hladinu vody několik zápalek. Pomocí jiné zápalky namočené v mýdle se dotkni hladiny. Co se děje?
  3. Pokus se na hladinu umístit více kovových kancelářských sponek. Přestože jsou sponky s kovu, který má větší hustotu a měl by klesnout ke dnu, sponky jsou schopné se udržet na hladině. Jak je to možné?

  Všechna zadání jsou v učebnici, kde jsou další nápovědy. Pokud nemáš tekuté mýdlo nevadí. Namydli si ruce a odeber si trochu napěněného mýdla. Funguje stejně. Experiment můžeš provádět v umyvadle a nebo v hrnci. Výsledek experimentu odešli jako foto + vysvětlení e-mailem.


Téma: Výpočet tlaku

Samostudium pro období: 15.12. – 17.12. 2020 a 04. – 08.01. 2021 (2 hodiny fyziky)

Na samostatný list papíru A4 vyřeš příklady č.: 3, 5a, 10 z následujcího zadání příkladů.

Nápověda:

Vzoreček pro výpočet tlaku
Výpočet na Youtube (Pozor, ve výpočtu tam chybí jednotky.)


Téma: Měření

Samostudium pro období: 01. – 03.12. nebo 08. – 10.12. 2020 (1 + 1 hodina fyziky)

Zadání číslo 9

Zpracuj na samostatný list papíru A4.

Tvým úkolem je změřit objem mobilu/tabletu/notebooku (podle toho z co používáš za zařízení k online výuce).

 1. Objem urči pomocí výpočtu. Změř všechny strany a pro zjednodušení budeme uvažovat, že mají tělesa tvar kvádru.
 2. Bonusové hodnocení získáš, když určíš také hustotu. K tomu je potřeba váha.

Nezapomeň na všechny náležitosti měření a úhledné zpracování.


Téma: Newtonovy zákony

Samostudium pro období: 23. – 27. 11. 2020 (1 + 1 hodina fyziky)

Zadání číslo 8

V učebnici si přečti kapitoly: Setrvačnost a Akce a reakce.

Do sešitu si zaveď nadpis: „Newtonovy zákony“. Přepiš, a postupně si zákony zapamatuj.

Zákon setrvačnosti

Těleso setrvává v klidu, nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit.


Zákon akce a reakce

Tělesa na sebe působí vždy stejně velkými silami, které mají opačný směr.

Ke studiu můžeš využít i díl Rande s fyzikou – Newtonovy zákony.


Téma: Opakování

Samostudium pro období: 16. – 20. 11. 2020 (1 hodina fyziky)

Zadání číslo 7

Tvým úkolem je vyřešit následující pracovní list. Pokud nemáš k dispozici tiskárnu nevadí, list snadno překreslíš.

Řešení si založ do složek k ostatním.


Téma: Tíhová síla, těžiště

Samostudium pro období: 9. – 13. 11. 2020 (1 + 1 hodina fyziky)

– Přečti si v učebnici kapitoly Tíhová síla, Těžiště
– Do sešitu si zaveď novou kapitolu: Tíhová síla, Těžiště
– Pod nadpis si zapiš:

Na všechna tělesa na zemském povrchu působí tíhová síla. Značíme jí FG. Tíhovou sílu můžeme spočítat podle vzorce FG = m . g. Tíhová síla určuje svislý směr.

Zadání číslo 6

Do sešitu pod dnešní zápisky přidej „otázky a úkoly“ z učebnice na konci kapitoly Tíhová síla. Ke každé otázce doplň svou odpověď.
(Nová učebnice – str. 46, stará učebnice str. 45)


Téma: skládání sil

Samostudium pro období: 2. – 6. 11. 2020 (1 + 1 hodina fyziky)

– Pusť si video Rande s fyzikou – skládání sil
Zde najdeš postup, jak se graficky skládají síly.
– V učebnici je tato kapitola na str. 40 – 44
– (Zde animace, kterou jsem používali při výkladu.)

Tvým úkolem je:

Zadání číslo 4

Do (výkladového) sešitu narýsuj výslednice složení sil: F1 = 8 N, F2 = 5 N

Platí, že 1 N = 1 cm

 1. Síly působí stejným směrem.
 2. Síly působí opačným směrem.
 3. Síly spolu svírají úhel 35°.

(Dohromady máš tedy 3 obrázky, stejně jako v ukázce s návodem.)

Zadání číslo 5

Na list A4 narýsuj výslednici sil F1 a F2, které svírají úhel 60°. (List založ k ostatním k odevzdání ve škole.)


Téma: Grafy + převody jednotek času

Samostudium pro období: 15. – 23. 10. 2020 (3 hodiny fyziky)


– Každé jednotlivé zadání (1 – 3) vypracuj vždy na samostatný list A4.
– Na každý list uveď vždy svoje jméno, třídu a číslo zadání.
– Zadání odevzdáš po skončení samostudia ve škole. Každé bude ohodnoceno.
– Zadání které nebude odevzdáno bude hodnoceno jako nesplněno.

Zadání číslo 0

Opakuj si označení fyzikálních veličin a jejich základních jednotek.

Zadání číslo 1

Znázorni pomocí grafu cestu trolejbusu MHD. Budeme předpokládat plynulý provoz bez semaforů.

Najdi si v učebnici kapitolu, ve které je podrobný návod jak správně postupovat při kreslení grafů.

8:32 Vltava střed 2 km
8:33 Voříškův Dvůr 3 km
8:35 Strakonická 4 km
8:37 U Trojic 4 km
8:39 Družba – IGY 5 km

Zadání číslo 2

Vyřeš alespoň 3 příklady na výpočet objemu z online zadání.

Zadání číslo 3

Převeď:

A 2 h 15 min → h B 1 h 10 min → h
C 4 h 130 min → h D 5 h 1 min → h
E 12 min 36 s → min F 5 min 10 s → min
G 2 min 48 s → min H 2 min 48 s → s
I 12 km/h → m/s J 72 km/h → m/s
K 54 km/h → m/s L 15 m/s → km/h
M 88 m/s → km/h N 120 km/min → km/h
O 12 km/s → km/h P 26 km/min → km/h

Postup při převodu jednotek času je vysvětlený zde.

Bonusové zadání (nejen pro Romana B.)

Šnek se vydal na návštěvu za kamarádem. Ten bydlí u nedalekého stromu ve vzdálenosti 60 m. Šnek bude vždy putovat 10 hodin a pak bude odpočívat až do druhého dne.

 1. kdy se šnek potká s kamarádem?
 2. znázorni jeho cestu grafem.