Samostudium 8. r. – 2021/I

Samostudium pro hodiny: 30.3. a 6.4. 2021 (2 hodiny fyziky)

 1. Do sešitu si zaveď velký nadpis ELEKTRICKÝ PROUD
 2. Přečti si v učebnici kapitolu: „Elektrický náboj“, zaveď si do sešitu stejný nadpis a zapiš text ze shrnutí v modrém okénku na konci kapitoly.
 3. Přečti si v učebnici kapitolu: „Elektrický proud a jeho příčiny“, zaveď si do sešitu stejný nadpis a zapiš text ze shrnutí v modrém okénku na konci kapitoly.

Samostudium pro období: 16. – 18. 03. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

 1. Přečti si v učebnici kapitolu „Vypařování a kapalnění“
 2. Pro jistotu ještě zopakuj, jestli precizně (už by to mělo jít vyřešit „z hlavy“) zvládáš počítat s hustotou/objemem/hmotností.

Samostudium pro období: 09. – 11. 03. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

Zopakuj si výpočet HUSTOTY / OBJEMU / HMOTNOSTI a výpočet RYCHLOSTI / DRÁHY / ČASU.

Svoji kondici si můžeš ověřit zde. (Jedná se o základní verzi. Tuto obtížnost bys měl(a) již zvládnout vyřešit z hlavy.)

Samostudium pro období: 02. – 04. 03. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

Zopakujeme si výpočet tepla ve spolupráci s učebnicí (tabulka „měrná tepelná kapacita“, str. 39). Zapiš si do příkladového sešitu.

Mějme 4 válečky z následujících materiálů: hliník, měď, stříbro a železo.

 1. Jaké teplo budeme muset dodat jednotlivým válečkům, aby se ohřáli o 15°C?
 2. O kolik °C se ohřeje každý váleček, pokud mu dodáme teplo 1 kJ.
 3. Necháme válečky vychladnout. Napiš, v jakém pořadí to skončí. (Tedy který vychladne jako první, druhý atd.)

Samostudium pro období: 22. – 24. 02. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

Připomeň si v učebnici kapitolu „SKUPENSKÉ PŘEMĚNY“ (učebnice strany 52 a 53).

Do sešitu si pod hezký nadpis nakresli obrázek (je z učebnice):

Zaměř se na to, abys věděl(a) co znamenají pojmy:

 • sublimace
 • desublimace
 • kondenzace
 • amorfní látka

Samostudium pro období: 09. – 11. 02. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

 1. Přečti si v učebnici kapitolu „Šíření tepla prouděním a zářením“
 2. Do sešitu si pod nadpis „VEDENÍ TEPLA“ udělej vlastní, stručné zápisky z této a předchozí kapitoly.
 3. Připrav si pro každý způsob vedení tepla 1 příklad. (Budou tedy dohromady 3.)

Samostudium pro období: 02. – 04. 02. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

 • Zopakuj si Fyzikální zákony (je třeba je znát zpaměti).
 • Přečti si v učebnici kapitolu „Vedení tepla“ (48 – 49).
 • Zjisti odpovědi na následujcí otázky:
  1. Když se doktneme kovu a dřeva ve stejné místnosti, zdá se nám kov studenější. Proč?
  2. V jakém případě by k situaci v předešlém případě nedošlo?
  3. Která vrstva lépe tepelně izoluje: 20 cm betonu nebo 10 cm ledu nebo 2 cm nerez oceli?

Samostudium pro období: 26. – 28. 01. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

Zadání č. 15

Přečti si ještě jednou kapitolu TEPLO + následující kapitolu „Změna vnitřní energie konáním práce“.

Do příkladového sešitu vyřeš následující příklady:

 1. Do jezera, ve kterém je 1000 m3 vody spadl kus skály o hmotnosti 15 000 kg z výšky 15 metrů. Jak se změnila teplota vody v jezírku?
 2. Kolik tepla musíme dodat, abychom vyhřáli místnost o rozměrech 5 m, 8 m a 3,5 m z 0°C na 16°C
 3. Bonus: jaké například rozměry mohl mít takový kus skály?

Samostudium pro období: 19. – 21. 01. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

Zadání č. 14

Přečti si v učebnici (znovu) kapitolu TEPLO. Obzvlášť se soustřeď na to, co je to měrná tepelná kapacita

Do sešitu na poznámky, si zapiš řešený příklad z učebnice na straně 42 (Během noci klesla …) s tím rozdílem, že necháme spadnout teplotu na -17°C.

Výsledek plus odpovědi na 2 krátké otázky vlož zde – UKONČENO.


Samostudium pro období: 12. – 14. 01. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

Zadání č. 13

Do sešitu na poznámky si zaveď velký nadpis: TEPELNÉ JEVY.

Ve spolupráci s učebnicí si připrav odpovědi na následující otázky. Odpovědi zapiš spolu s otázkami pod nový nadpis.

 1. Jaký je rozdíl mezi teplem a teplotou?
 2. Na čem závisí to, jaké množství tepla je potřeba dodat tělesu k jeho ohřátí?
 3. Co je to vnitřní energie tělesa a jakou má jednotku?

Bonusové zadání, jehož DOBROVOLNÝM vypracováním můžeš získat známku ještě do tohoto pololetí se nachází zde (zimní příklad). (Bude se hodnotit pouze to dobré. I když to nebude kompletní. Pokud to nebude správně, nemůžeš si pohoršit, necháme to tak jak to je.)


Samostudium pro období: 05. – 07. 01. 2021 (1 + 1 hodina fyziky)

Zadání č. 12


Samostudium pro období: 07. – 11. 12. 2020 (2 hodiny fyziky)

Zadání č. 9

 • Zopakuj si Fyzikální zákony (je třeba je znát zpaměti).
 • Přečti si v učebnici kapitolu s názvem „Kladka a kolo na hřídeli“.

Zadání č. 10

Následující příklad budeš mít za úkol vyřešit během vyučovací hodiny na známku:

Kazašský vzpěrač Ilja Ilin dokázal na olympiádě v Londýně zdvihnout nad hlavu (tzn. přibližně 2 m) činku o hmotnosti 233 kg.

 1. Jak se změnila polohová energie činky?
 2. Kolikrát bychom museli to samé udělat s činkou o hmotnosti 5 000 g, abychom vykonali stejnou práci?
 3. Kolik bychom museli vypít mléka, kdybychom chtěli vyrovnat vydanou energii?

Zadání č. 11 (dobrovolné)

Následující Zadání č. 1 můžeš vyřešit na samostatný list papíru, odevzdat a vylepšit si své skóre hodnocení.


Samostudium pro období: 19. – 27. 11. 2020 (1 + 1 hodina fyziky)

Zadání č. 8

Na těchto internetových stránkách si vypočítej optimální denní energetický příjem.

 1. Sestav jídelníček (snídaně, oběd, večeře), který by tuto hodnotu zcela přesně pokryl. (Zde najdeš energetické hodnoty potravin)
 2. Kolik energie je ukryté v menu z „Mekáče“ – hranolky, burger, Cola? (Energetické hodnoty najdeš přímo na stránkách Mekáče

Dej pozor na správné množství. Hodnoty jsou obvykle uváděny na 100 gramů.
Vypracuj na list A4 a založ jej k ostatním.


Samostudium pro období: 2. – 13. 11. 2020 (2 + 2 hodiny fyziky)

Zadání č. 7

Do příkladového sešitu: Vypočti rychlost kamene s hmotností 1 kg, jehož pohybová energie je 90 J.

Zadání č. 6

Tvým úkolem je pokusit se správně odpovědět na následující otázky. Autor kompletně správně zodpovězeného dotazníku bude odměněn.

Zadání č. 5

Pusť si v klidu a v době, kdy se můžeš dobře soustředit Rande s fyzikou – díl práce / výkon / energie.


Samostudium pro období: 12. – 23. 10. 2020 (2 + 2 hodiny fyziky)

– Každé jednotlivé zadání vypracuj vždy na samostatný list A4.
– Na každý list uveď vždy svoje jméno, třídu a číslo zadání.
– Zadání odevzdáš po skončení samostudia ve škole. Každé bude ohodnoceno.
– Zadání které nebude odevzdáno bude hodnoceno jako nesplněno.

Zadání č. 0

Opakuj si fyzikální zákony.

Zadání č. 1

 1. Jakou práci vykoná výtah, který vyveze celou vaší rodinu do 10. patra?
 2. Jaký je výkon výtahu?

Zadání č. 2

Žárovka má výkon 36 W. Jakou energii spotřebovala (= vykonala práci) když svítila 2,5 hodiny?


Nastuduj si v učebnici kapitoly polohová a pohybová energie. Do sešitu si zapiš definice + vzoreček, kterým se řídí. (Modrý rámeček na konci každé kapitoly.)

Zadání č. 3

Které těleso má větší pohybovou energii? (Výpočet jako důkaz, pozor na jednotky!)

 1. fotbalový míč letící rychlostí 100 km/h?
 2. šíp (m = 20 g) letící rychlostí 220 km/h

Zadání č. 4

Jakou polohovou energii získal každý ze členů rodiny z prvního zadání?

Nápověda

– Shrnutí o energii formou jednoduchého přehledu najdeš zde.
– Práce, výkon a energie na RANDE S FYZIKOU
Youtube