Plyny – samostudium (7. ročník)

Ujisti se, že dokážeš vlastními slovy odpovědět na následující otázky. (Pokud nevíš, spolupracuj s učebnicí. Nezdržuj se s internetem!)

– Z jakého důvodu se plyny rozpínají?
– Jak je možné, že vzduch ze Země nemizí do vesmíru?
– Co je to atmosférický tlak a jaká je jeho přibližná hodnota?
– K čemu potřebujeme ozonovou vrstvu a jak je přibližně vysoko?
– K čemu slouží barograf?
– Vysvětli, proč se balónek naplněný Heliem ve vzhduchu vznáší a kámen nikoliv?
– Co je to vakuum?
– Kde se můžeš s vakuem setkat v běžném životě?
– Proč je venku vítr? (vítr = pohyb vzduchu)
– Jak se jmenuje přístroj na měření rychlosti větru?