Zvuk II.

Všechno ve vesmíru je v neustálém pohybu. Když sledujme například hrneček na stole – jeví se nám stabilní a nehybný.

Čaj v hrnečku má určitou teplotu. Teplota tělesa je dána pohybem částic, které ji tvoří. Má-li těleso nějakou teplotu větší než absolutní nula (-273,15 °C !!) znamená to, že je v pohybu.

Tento pohyb není lidským okem zaznamenatelný. Výchylky jsou příliš malé. Ale jistě není problém se v okolí hrnečku rukou přesvědčit, že k pohybu dochází. Kůže na ruce totiž také reaguje na teplotu – pohyb. V okolí chladného nebo horkého tělesa snadno změnu zaznamenáme.

Pohybující částice naráží do okolí – vzduchu a ten pak přenáší energii dále. Pokud je energie dostatečná, dorazí až k našemu uchu kde narážejí do ušního bubínku. Ten se rozvibruje stejně jako zdroj tohoto pohybu.

Z tohoto povídání vyplývá, že všechno vydává zvuk?!