Rubrika: vesmír

těleso a látka, vesmír, zajímavosti

Povrchové napětí vody

Wikipedie: Povrchové napětí je efekt, při kterém se povrch kapalin chová jako elastická fólie a snaží se dosáhnout co možná nejhladšího stavu s minimální plochou. To znamená, že se povrch tekutiny snaží dosáhnout stavu s nejmenší energií. Čím větší je povrchové napětí, tím „kulatější“ je kapička této kapaliny. Do určitého objemu lze sledovat tento efekt běžně kolem sebe v podobě nejrůznějších kapek a kapiček. ZdrojCELÝ PŘÍSPĚVEK